Sporirea securității regionale printre obiectivele MAI pentru anul 2023 în cooperare cu Suedia

Republica Moldova este un pilon important în asigurarea securității la frontiera externă a UE și un scut de încredere pentru a preveni orice formă de amenințare și provocare în regiunea Estică a comunității europene, având în vedere statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Ministerul Afacerilor Interne al RM salută preluarea președinției prin rotație a Consiliului Uniunii Europene de către Suedia, care are ca obiective creșterea securității, rezilienței și prosperității prin unitate, în contextul războiului din Ucraina și crizelor generate.

Astfel, în agenda de dezvoltare a MAI pentru anul 2023 sunt stabilite mai multe priorități de conlucrare cu partenerii și colegii din Suedia, care oferă constant suport și expertiză în implementarea Conceptului de activitate polițienească comunitară, programelor în domeniul combaterii violenței în familie și în bază de gen, precum și în alte domenii de interes comun.

Totodată, pentru începutul anului curent, în agenda de cooperare cu Suedia, ministrul afacerilor interne, Ana Revenco are stabilită o întrevedere bilaterală cu colegul omolog. În cadrul întâlnirii, oficialii vor aborda subiecte privind sporirea securității regionale și fortificarea capacităților de răspuns ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne față de criminalitatea transfrontalieră, inclusiv prin accelerarea cooperării în cadrul Hub-ului pentru securitate internă şi managementul frontierelor de la Chișinău.

La moment, MAI dispune de suport din partea Suediei la dezvoltarea sistemului informatic de management a cazurilor contravenționale în cadrul proiectului „Susținerea e-transformării proceselor de management a cazurilor de contravenție”. Sistemul face parte din programul de digitalizare al MAI, care va contribui la securitatea și reziliența Republicii Moldova. Acesta va permite agenților constatatori să gestioneze mai eficient și mai prompt dosarele contravenționale, precum și va automatiza procesele și procedurile interne. Totodată, va crește calitatea datelor produse ca urmare a documentării cazurilor contravenționale și va spori transparența.