Consolidarea sistemului afacerilor interne cu suportul partenerilor europeni

Odată cu obținerea statului de țară candidat, eforturile MAI s-au concentrat pe intensificarea cooperării cu statele – membre ale UE în ceea ce privește alinierea legislației naționale la acquis-ul UE, dar și la practicile europene, care vor contribui la modernizarea sistemului afacerilor interne, la sporirea securității statului și la combaterea criminalității.

Unele din țări cum ar fi Polonia, Suedia, Belgia, Cehia și Franța, în primul trimestru al anului 2023, au acordat suport Ministerului Afacerilor Interne pentru ca instituția să poată face față, în continuare, războiului informațional, amenințărilor de securitate și ordine publică. Mai ales că, acestea sunt autorități-cheie în domeniul securității în noua arhitectură de securitate Europeană. 


În acest context, Polonia și-a exprimat sprijinul prin Susținerea necondiționată a activităților efectuate pe platforma Hub-ului de securitate al UE. Dat fiind faptul că, Republica Moldova a devenit un stat furnizor de securitate și un partener de încredere pentru Uniunea Europeană.


Totodată, la începutul lunii martie conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a făcut un schimb de experiență și bune practici cu specialiștii polonezi, din orașele Varșovia și Cracovia, în  domeniul managementului crizelor în cadrul sistemului protecției civile. La fel, în cadrul vizitei cei prezenți au vorbit despre aprofundarea cooperării pe subiecte comune. 


Tot în Polonia, angajații Inspectoratului General de Carabinieri și-au îmbunătăți cunoștințele lingvistice datorită cursului de limbă engleză STANAG II. 


Iar angajații Inspectoratului General al Poliției și-au întărit capacitățile de reacție în domeniul pirotehnic și dezamorsării bombelor, în cadrul unui training care a avut loc, recent, în orașul Legionowo.


Colegii din BPDS Fulger a IGP au însușit, la sfârșitul lunii aprilie, cum să acționeze mai profesionist în cazul dezordinilor în masă. Iar la în perioada 1-5 mai aceștia au participat la exercițiul comun moldo-polonez în vederea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici pe linie de securitate, în contextul Summit-ului CPE care va avea loc în Republica Moldova. 


La fel, pe parcursul primului trimestru, a avut loc o vizită de studiu a unor echipe mixte IGC + IGP în Regatul Belgiei, Cehia și Franța în contextul îmbunătățirii capacităților subdiviziunilor respective în gestionarea ordinii și securității publice în cadrul evenimentelor de amploare.

Totodată, colegii francezi au asigurat schimbul de bune practici din partea a doi ofițeri RAID ai Trupelor Speciale din Poliția Franceză, în perioada 17-21 aprilie 2023, la Chișinău pentru a-i instrui pe angajații Fulger în gestionarea evenimentelor în masă.


O altă țară care a contribuit semnificativ la întărirea capabilităților angajaților Ministerului Afacerilor Interne este Suedia. 


Anume polițiștii suedezi, în prima jumătate a lunii martie, au evaluat necesitățile angajaților din prima linie din partea experților.  


La fel, MAI negociază în prezent Planul de Acțiuni (în beneficiul IGSU și IMO) cu Agenția Suedeză de contingență civilă din subordinea Ministerului Apărării Civile Suedez.


La începutul acestei luni, Academia Folke Bernadotte a desfășurat un training pe component de previziune strategică pentru angajații MAI. Iar mai mulți angajați ai Ministerului din domeniul securității cibernetice au efectuat o vizită de studiu la Ministerul Apărării din Luxemburg, în scopul preluării bunelor practice.

Amintim că, acum un an, Ministerul Afacerilor Interne a creat Consiliul sectorial ”Together 4 Home Affairs”- mecanismul de coordonare, la diferite niveluri, care construiește piloni de sprijin pentru domeniul afacerilor interne, pentru a susține activitățile desfășurate în dezvoltarea durabilă a țării și implementarea conceptului de centură de securitate extinsă a Uniunii Europene, care să includă și Republica Moldova.