Guvernul Republicii Moldova a aprobat Convenția de cooperare polițienească cu Regatul Belgiei

Chișinău, 12 iunie 2024 – Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi Convenția dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul polițienesc, semnată la Bruxelles pe 29 aprilie 2024.


Obiectivul principal al Convenției este dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două state, cu accent pe consolidarea colaborării polițienești.


Domeniile de cooperare între autoritățile competente ale părților semnatare includ infracțiunile contra vieții, sănătății și integrității persoanei; producerea și traficul ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori; migrația ilegală și traficul internațional de ființe umane; exploatarea sexuală și abuzul asupra copiilor; furtul, traficul și comerțul ilegal de arme, muniții, substanțe explozive și periculoase; falsificarea mijloacelor de plată și a documentelor oficiale; corupția și infracțiunile teroriste; infracțiunile cibernetice.


Prevenirea și combaterea criminalității organizate este o direcție prioritară pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ocupând un loc important în dialogul de cooperare polițienească internațională. În acest sens, aprobarea acestui tratat bilateral are o importanță semnificativă contribuind la facilitarea schimbului eficient de informații și bune practici între structurile de poliție din ambele state.


Autoritățile competente pentru implementarea Convenției sunt Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală din Republica Moldova și poliția integrată belgiană.


În baza Convenției, autoritățile competente ale statelor semnatare pot înființa grupuri de lucru permanente sau temporare pentru a examina problemele reciproce referitoare la domeniile și formele de cooperare menționate mai sus. De asemenea, statele semnatare pot detașa ofițeri de legătură care vor efectua schimburi de informații, asista în pregătirea cererilor de asistență judiciară reciprocă, oferi asistență autorităților responsabile de paza frontierelor externe și de aspectele ce țin de migrație, acorda asistență autorităților responsabile de ordinea și securitatea publică și vor îndeplini alte sarcini.


Convenția este compatibilă cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Carta ONU, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și alte tratate internaționale în vigoare și angajamente asumate de țara noastră pe plan internațional.