Transpunerea prevederilor UE privind controlul achiziționării și deținerii de arme

10.01.2024 | Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012, prezentat de Ministerul Afacerilor Interne, având ca obiectiv principal transpunerea parțială a Directivei (UE) 2021/555 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 martie 2021 privind controlul achiziționării și deținerii de arme.

Proiectul se înscrie în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. Aprobarea acestui proiect este esențială pentru eficientizarea controlului asupra achiziționării și deținerii de arme, contribuind concomitent la intensificarea eforturilor în combaterea traficului ilicit de arme.

Implementarea prevederilor proiectului va consolida angajamentul asumat în cadrul compartimentului „Armele de calibru mic și armamentul ușor și controlul exporturilor de arme convenționale” din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Republica Moldova.

Scopul inițiativei este consolidarea securității naționale și prevenirea riscurilor asociate circulației necontrolate a armelor. Creăm un climat sigur și echilibrat pentru societate, aliniindu-ne în același timp la standardele europene în domeniul controlului armelor.