Sprijinul țărilor UE reconfirmat la reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri ale UE și ai Comisiilor pentru afaceri extern

Chișinău, 4 noiembrie 2023 –În cadrul reuniunii președinților Comisiilor pentru afaceri ale UE și ai Comisiilor pentru afaceri externe, găzduită de Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova – United4Moldova, a fost reconfirmat sprijinul țărilor partenere în dezideratul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană prin acordarea de suport în procesele de îmbunătățire a condițiilor de trai a populației țării.

„Aș dori să subliniez că toate țările participante la această conferință au contribuit la îmbunătățirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne, prin opinie de experți, schimb de experiență, pregătire și proiecte de dezvoltare, schimb de date și de informații. În plus, vreau să spun că acest sprijin ne-a ajutat și continuă să ne ajute să facem față tuturor provocărilor și amenințărilor.” – a declarat la reuniune Ministrul Adrian Efros.

Cei peste 80 de oficiali din diferite state membre ale Uniunii Europene, au apreciat succesele Republicii Moldova în cursul său de reformare a domeniului judiciar și combaterea corupției prin eforturi de deoligarhizare a țării. A fost confirmat de parteneri că pe măsură ce Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022 și este țară candidată la UE din 23 iunie 2022, țara a continuat să intensifice și să aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană atât prin consolidarea dialogului politic, cât și prin aprofundarea în continuare a cooperării sectoriale.

„Viitorul Moldovei va rămâne pentru generațiile viitoare. Suntem ferm hotărâți să oferim în continuare asistență Republicii Moldova pentru a atinge obiectivul politic al aderării la UE și, de asemenea, pentru a promova îmbunătățirea directă a nivelului de trai pentru poporul său. Acest angajament reflectă dăruirea noastră neclintită pentru conturarea unui viitor care să fie nu numai prosper, dar și profund rezonant cu aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova.”- se stipulează în rezoluția finală aprobată de cei prezenți la reuniune.