Setarea cadrului de priorități în colaborarea cu partenerii din Germania

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut astăzi o întrevedere cu un grup de experți din partea Fundației pentru Reforma Globală în Sectorul de Securitate (GS Foundation).

Dialogul Secretarului de Stat, Daniela Misail-Nichitin, cu colegii din Germania a vizat parcursul implementării Memorandumului semnat între MAI și GS Foundation la mijlocul lunii trecute în domeniul consolidării capacităților sistemului afacerilor interne, de combatere a criminalității transfrontaliere.

Memorandumul prevede dotarea Poliției Naționale și ale Poliției de Frontieră cu echipamente performante, dar și implementarea unui amplu program de instruiri pentru angajații MAI. Acesta din urmă prevede implementarea unui curs de formare a formatorilor în cadrul Inspectoratului General al Poliției, care vor putea să instruiască colegii și colegele din toată țara în domeniul combaterii violenței în bază de gen și a violenței sexuale, precum și pe subiecte legate de egalitatea de gen la locul de muncă.

Daniela Misail-Nichitin, experții Georg Fliege, Klaus Kandt și Nicola Popovic, consilier superior pe subiecte gender, GS Foundation, au identificat mai multe oportunități de coordonare a activităților prevăzute de memorandum, inclusiv mecanisme de punere în aplicare a prevederilor Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027.

Amintim că Germania a fost printre primele state membre ale UE care au perceput rolul semnificativ al Republicii Moldova în asigurarea securității în regiune, la granița de Est a Uniunii Europene, în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.