Ședința Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului

Membrii Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru. 

Evenimentul a fost prezidat de către Președinta Comisiei, Secretarul de Stat al MAI, Jana Costachi, alături de care au participat reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova, Francesca Bonelli, reprezentanții subdiziunilor MAI, ai Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, UNHCR și alte autorități competente. 

,,Integrarea străinilor reprezintă una din componentele-cheie ale politicilor migraționale naționale. Pentru realizarea cu succes a angajamentelor Guvernului trasate în Planul Național de răspuns la situația refugiaților avem nevoie de implicarea constructivă a tuturor, astfel încât să putem oferi siguranță și condiții optime de trai celor care aleg să locuiască pe teritoriul Republicii Moldova”, a menționat Președinta Comisiei, Jana Costachi.  

 „În timp ce solidaritatea neobosită a Moldovei cu refugiații continuă să câștige admirația globală, necesitatea sprijinului continuu în domeniul asistenței umanitare rămâne crucială. Tranziția de la faza de urgență la o concentrare pe includerea refugiaților în sistemele naționale marchează un moment cheie. În acest peisaj în evoluție, sinergia cooperării și coordonării eficiente devine primordială, asigurând utilizarea rațională a resurselor și sporind impactul colectiv”, a subliniat Reprezentanta UNHCR în Republica Moldova, Francesca Bonelli. 

În cadrul primul panel a fost discutată, dinamica și tendințele situației migrațională în Republica Moldova, angajamentele Guvernului trasate în Planul Național de răspuns la situația refugiaților (RRP) 2024, precum și aspectele novatorii ce țin acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina.  

Vorbitorii din cadrul celui de-al doilea panel au prezentat proiectul de lege privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova.  

Acesta a fost elaborat în contextul ajustării cadrului normativ național la legislația și standardele Uniunii Europene în domeniul migrației și este actualizat la acquis-ul comunitar ce desemnează totalitatea drepturilor și obligațiilor comune care decurg din statutul de stat candidat la aderare în calitate de membru al Uniunii Europene. 

În aceeași ordine de idei, a fost prezentat conceptul privind digitalizarea procesului de documentare a migranților.  

Pornind de la faptul incluziunea socio-economică și culturală a migranților reprezintă o prioritate a politicii migraționale a țării noastre, ultima sesiune a ședinței a fost dedicată prezentării Programului ,,Valorificarea impactului pozitiv al migrației pentru dezvoltarea Republicii Moldova prin îmbunătățirea accesului la date relevante elaborării politicilor și a unei diaspore mai implicate”   

Precizăm că Ședința Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului a fost organizată de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, în parteneriat cu Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR). 

Comisia reprezintă un organ consultativ permanent, creat în scopul monitorizării și coordonării activităților în domeniul migrației, azilului, apatridiei şi integrării străinilor în Republica Moldova, precum şi al aplicării unitare și coerente a politicilor guvernamentale relevante în acest domeniu.