Șapte instituții de stat au semnat un ordin comun privind crearea Platformei de coordonare la nivel național a recuperării bunurilor infracționale, provenite din corupție și crimă organizată

Șapte instituții de stat au semnat, astăzi, un ordin comun cu privire la crearea Platformei de coordonare la nivel național a recuperării bunurilor infracționale. Semnatarii documentului sunt Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională de Integritate și Consiliul Superior al Magistraturii.

Crearea Platformei și semnarea Ordinului comun sunt dictate de necesitatea eficientizării procesului de recuperare a bunurilor infracționale și creării unui grup de lucru care ar facilita procesul de recuperare a produselor rezultate din corupție și crimă organizată. Printre atribuțiile Platformei se numără: discutarea problemelor legate de procesul de recuperare a bunurilor infracționale, soluționarea acestora și, după caz, asigurarea implementării deciziilor luate de entități în limitele competențelor legale.

Acesta este primul Task Force din Republica Moldova creat pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate și a corupției la nivel înalt, prin cooperarea și implicarea directă a tuturor autorităților responsabile, în special organelor anticorupție, celor de combatere a criminalității organizate și a supervizorilor acestora, ale celor responsabile de sistemul de identificare, înghețare/sechestrare și confiscare a produselor corupției mari și fondurilor utilizate de criminalitatea organizată. 

Membrii Platformei se vor întruni ordinar o dată în trimestru și extraordinar la necesitate, iar până la 31 ianuarie, membrii Platformei vor elabora un raport anual de activitate, care va fi remis ulterior Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului. Activitățile de secretariat vor fi asigurate de către Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție.

Controlul instituțional asupra executării prevederilor prezentului ordin a fost asumat nominal de directorul CNA, Alexandr PÎNZARI, Procurorul General interimar, Ion MUNTEANU, ministrul Justiției, Veronica MIHAILOV-MORARU, ministrul Afacerilor Interne,          Adrian EFROS, ministrul Finanțelor, Petru ROTARU, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu CARAMAN și președintele Autorității Naționale de Integritate,  Lilian CHIȘCA.