Together 4Home Affairs

Consiliul sectorial în domeniul asistenței externe ,,Together 4 Home Affairs” este structura consultativă care contribuie la buna gestionare a asistenței externe. Consiliul reunește bianual reprezentanți ai subdiviziunilor MAI și ai partenerilor, cu scopul de a analiza implementarea proiectelor și programelor de asistență externă precum și de a sintetiza progresele înregistrate.

Primul Consiliu sectorial ,,Together4HomeAffairs”

Pentru a pune în discuție proiectul ,,Strategiei de dezvoltare în domeniul facerilor interne pentru anii 2022 – 2030” și a colecta recomandări în conformitate cu respectarea principiului transparenței.

La data de 29 martie 2022 a avut loc prima reuniune a Consiliului sectorial ,,Together4HomeAffairs”.

,,Strategia de dezvoltare în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022 – 2030”, implementată prin programe sectoriale, își aliniază componentele operaționale cu cele ale partenerilor de dezvoltare, oferind un portofoliu global de proiecte inovative, inclusive și cu impact durabil.

Consiliul își propune drept scop să promoveze și să susțină inițiativele strategice de dezvoltare a domeniului de afaceri interne și să încurajeze multiplele parteneriate pentru a construi o bază solidă de gestionare eficientă a resurselor.

Al doilea Consiliu sectorial ,,Together4HomeAffairs”

Pentru a informa din prima sursă despre răspunsul multi-dimensional al MAI la schimbările de securitate regională, în contextul promovării inițiativei României, Germaniei și Franței de mobilizare, concentrare și coordonare a acțiunilor pentru sprijinul tehnic și financiar al țărilor dezvoltate pentru Republica Moldova în cadrul Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova (Moldova Support Platform).

La data de 22 septembrie 2022 a avut loc a doua ședință a Consiliului ,,Together4HomeAffairs”.

Întru promovarea viziunii colaborative de lucru cu partenerii, MAI a prezentat mecanismul de coordonare a mandatului complex pentru gestionarea multiplelor crize, prin îmbinarea priorităților din cele trei Agende: de urgență, de dezvoltare și de integrare în spațiul Uniunii Europene. Mobilizarea asistenței externe pentru rezultate tangibile va servi interesul întregii societăți întru depășirea crizelor și continuarea procesului de integrare europeană.

 

În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele preliminare ale ctivității de gestionare a asistenței externe (februarie-septembrie 2022) pentru a asigura procesul de transparență și consecvență. Dificultățile existente nu vor stopa agenda de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru a garanta securitatea cetățenilor, respectarea principiului statului de drept și bună guvernare.