Start negocieri de aderare la UE!

Astăzi, eforturile Republicii Moldova de reformare și adoptare a valorilor democratice sunt recunoscute și apreciate prin demararea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prima conferință interguvernamentală din 25 iunie 2024 a avut ca rezultat aprobarea cadrului de negocieri între țara noastră și UE. Scopul negocierilor este ca Republica Moldova să adopte în totalitate acquis-ul UE și să asigure funcționalitatea acestuia către momentul aderării.

Întregul proces de negociere va finaliza în momentul negocierii cu fiecare țară membră a UE a celor 33 de capitole de negociere care cuprind întregul acquis comunitar.

Capitolul nr. 24 „Justiție, Libertate și Securitate” se află în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne. Grupul de lucru pe Capitolul 24 are responsabilitatea de a coordona și implementa reformele necesare pentru alinierea legislației și practicilor țării în vederea luptei împotriva criminalității organizate, cooperarea în domeniul aplicării legii, combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, cooperarea judiciară în materie penală, civilă și comercială. Instituțiile membre ale Grupului de lucru sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Procuratura Generală, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

Cu scopul organizării activității pe Capitolul 24, a fost creată o foaie de parcurs în baza prevederilor din:

–  Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova pentru anii 2024-2027 (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pna-site.pdf);

– Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026 (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pnd-ro.pdf);

– Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024 (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2024-27.12.2023.pdf);

– Chestionarul de aderare la UE (Partea I – https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/chestionar_p.1-final-ue.pdf; Partea II https://gov.md/ro/content/informatii-solicitate-de-comisia-europeana-catre-guvernul-republicii-moldova-pentru).

Pentru a urmări etapele de lucru în gestionarea capitolului 24, urmăriți rubrica #MAI aproape de UE, pe websiteul Ministerului Afacerilor Interne https://mai.gov.md/ro/node/8931.

Reamintim că, în cadrul ședinței Consiliului European din 23 iunie 2022, liderii UE au acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE, iar la 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova – un moment istoric pentru țara noastră.