Reuniunea Hub-ului UE pentru securitate și management al frontierelor la Chișinău

*comunicat bilingv (RO / EN)

Astăzi, 6 decembrie, are loc cea de-a 4 reuniune a Hub-ului UE pentru securitate internă și managementul frontierelor al Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Interne și Uniunea Europeană.

La eveniment participă online Ana Revenco (Ministrul Afacerilor Interne), fizic Jānis Mažeiks (Șeful Delegaţiei UE în Republica Moldova), precum și Alexandra Jour-Schroeder (Director General Adjunct, Direcția stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital a Comisiei Europene), Nils Behrndt (Director General Adjunct, Direcția justiție și consumatori a Comisiei Europene), reprezentanți ai autorităților RM, agențiilor europene (FRONTEX, EUROPOL, EUBAM) și statelor membre UE.

Evenimentul este împărțit în două sesiuni, și anume: colaborarea și răspunsul în domeniul cooperării judiciare și preventive, precum și în legătură cu anchetele de aplicare a legii, în dimensiunea financiară a criminalităţii organizate şi a terorismului.

Reprezentanții agențiilor și instituțiilor de aplicare a legii din Europa și Republica Moldova vor discuta despre tabloul infracțional caracteristic dimensiunii financiare a crimei organizate și a terorismului, măsuri preventive de combatere a spălării banilor, colaborarea cu agenția UE, care se ocupă de cooperarea judiciară în materie penală (EUROJUST) și Parchetul European (EPPO), oportunități de susținere din partea UE, precum și despre indicatori și produse analitice comune.

Hub-ul de securitate este un mecanism operațional, care găzduiește întâlniri regulate între reprezentanți UE, agenții europene, statele membre ale UE și autoritățile Republicii Moldova, pentru a sprijini cooperarea în domeniul securității europene și gestionării frontierelor.

Domeniile prioritare de activitate ale Hub-ului UE sunt îndreptate spre creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova și spațiului UE, prin diminuarea riscurilor și amenințărilor pe domeniul traficului de droguri, arme și ființe umane, migrația ilegală, traficul cu substanțe radioactive, precum și crimele cibernetice.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EN

The reunion of the EU Hub for Security and Border Management in Chișinău

The 4th meeting of the EU Hub for internal security and border management of the Republic of Moldova, organized by the Ministry of Internal Affairs and the European Union, takes place today, December 6.

The event will be attended online by Ana Revenco (Minister of Internal Affairs of the Republic of Moldova), and in person by Jānis Mažeiks (Head of the EU Delegation in the Republic of Moldova), as well as by Alexandra Jour-Schroeder (Deputy Director General, DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission), Nils Behrndt (Deputy Director General, DG for Justice and Consumers, European Commission), representatives of RM authorities, European agencies (FRONTEX, EUROPOL, EUBAM) and EU member states.

The event is divided into two sessions, namely: collaboration and response in the field of judicial and preventive cooperation, as well as in relation to law enforcement investigations, in the financial dimension of organized crime and terrorism.

Representatives of law enforcement agencies and institutions from Europe and the Republic of Moldova will discuss the criminal picture characteristic of the financial dimension of organized crime and terrorism, preventive measures to combat money laundering, collaboration with the EU agency, which deals with judicial cooperation in criminal matters (EUROJUST) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), opportunities for support from the EU, as well as about common indicators and analytical products.

The Security Hub is an operational mechanism that hosts regular meetings between EU representatives, European agencies, EU Member States and the authorities of the Republic of Moldova, to support cooperation in the field of European security and border management.

The priority areas of activity of the EU Hub are aimed at increasing the level of security of the Republic of Moldova and the EU space, by reducing the risks and threats in the field of drug, weapons and human beings trafficking, illegal migration, trafficking in radioactive substances, as well as cyber crimes.