Prima ședință a Grupului de lucru nr. 24 „Justiție, libertate și securitate”

Având în vedere angajamentele asumate în dialogul cu Uniunea Europeană, urmare acordării statutului de țară candidată la aderarea în UE, prin recomandările formulate ale Comisiei Europene pe chestionarele completate de Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne a organizat prima ședință a Grupului de lucru nr. 24 „Justiție, libertate și securitate”.


Întrunirea a fost prezidată de Secretarul de Stat, Andrei Cecoltan, și vine ca urmare a necesității completării chestionarului de extindere pe subiectul de justiție și afaceri interne, care arată situația de moment din țara noastră și nivelul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. 


La eveniment au fost prezenți reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanții autorităților naționale implicați în grupul de lucru.


În acest context, cei prezenți au discutat despre Mecanismul de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și despre Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a R.Moldova UE, astfel încât acțiunile să fie realizate integral, calitativ și în termen.


La fel, au fost evaluare măsurile întreprinse și progresele obținute până acum, pentru îmbunătățirea procesului de realizare a acțiunilor din Foaia de parcurs.


Printre principalele recomandări evaluate de grupurile de lucru se numără: 
-Consolidarea sistemului de management integrat al migrației; 
-Consolidarea luptei împotriva criminalității organizate; 
– Consolidarea managementului integrat al frontierei de stat și alinierea la cerințele comunitare de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen;
– Consolidarea cadrul juridic pentru ca acesta să fie aliniat la acquis-ul UE;
-Fortificarea măsurilor strategice pentru combaterea corupției la frontiere; 
-Colaborari eficiente cu partenerii externi, etc; 


Contribuția GL 24 urmează să fie expediată către sfârșitul lunii martie, astfel încât către mijlocul lunii aprilie Republica Moldova să poată expedia informația completă pe toate recomandările.