Acreditare jurnaliști

Pentru a asigura accesul reprezentanților presei la informațiile de interes public, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) acordă la cerere, fără discriminare, acreditări permanente sau temporare jurnaliștilor și altor reprezentanți ai mass-media. Persoanele acreditate vor avea acces prioritar la informațiile difuzate și evenimentele organizate de MAI.

Acreditarea permanentă
Acreditarea permanentă este valabilă până la sfârșitul anului în curs, iar jurnaliștii care au acreditare permanentă sunt informați prin e-mail cu privire la activitățile MAI și au acces la acțiunile publice organizate de MAI.
Pentru obținerea unei acreditări permanente la MAI, jurnaliștii trebuie să completeze și să transmită o cerere de acreditare, al cărei model poate fi descărcat de aici (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute).

Cererea de acreditare va fi însoțită, pentru conformitate, de următoarele documente:

  • fotografie tip legitimație;
  • copie a legitimației de serviciu;
  • copie a cărții de identitate.

Documentele menționate mai sus pot fi transmise în format electronic la adresa:
E-mail: presa@mai.gov.md
Tel: +37367117042
Adresa: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 75, MD-2012

Acreditările permanente sunt eliberate astfel:

  • pentru presa scrisă centrală: 3 redactori și 2 fotoreporteri;
  • pentru presa scrisă locală: 1 redactor și 1 fotoreporter;
  • pentru posturi de radio și televiziune: 3 redactori și 8 operatori și tehnicieni;
  • pentru agențiile de presă: 3 redactori și 3 fotoreporteri.

Acreditarea permanentă se acordă în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de acreditare și este valabilă până la sfârșitul anului în curs, necesitând o reînnoire anuală.

După obținerea acreditării, prin prezentarea la sediul MAI, reprezentanții mass-media vor ridica legitimațiile de acreditare, după prezentarea unui act de identitate sau a legitimației de presă, în termen de valabilitate. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.

Acreditarea temporară

Acreditarea temporară este valabilă o zi și permite accesul jurnaliștilor la acțiunile publice organizate de MAI. Acreditarea temporară poate fi obținută de fiecare dată, pe baza unei cereri de acreditare din partea redacției, semnată de redactorul-șef, pentru persoana/persoanele care solicită acreditarea.

Un model de cerere de acreditare poate fi descărcat de aici (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute).

Cererea de acreditare va fi însoțită, pentru conformitate, de următoarele documente:

  • fotografie tip legitimație;
  • copie a legitimației de serviciu;
  • copie a cărții de identitate.

Documentele menționate mai sus pot fi transmise în format electronic la:

E-mail: presa@mai.gov.md
Tel: +37367117042
Adresa: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 75, MD-2012.

Acreditarea temporară se acordă în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de acreditare și este valabilă o singură zi, doar la acțiunea/acțiunile pentru care a fost emisă.

După obținerea acreditării, prin prezentarea le sediul MAI, reprezentanții mass-media vor ridica legitimațiile de acreditare, după prezentarea unui act de identitate sau a legitimației de presă, în termen de valabilitate. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.

Refuzul, retragerea sau expirarea acreditării

Retragerea sau refuzul acreditării unui reprezentant mass-media trebuie să fie motivată de fapte care împiedică desfășurarea în condiții de normalitate a activității MAI și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist. În cazul retragerii acreditării unui jurnalist, instituția de presă (redacția în numele căreia acesta a obținut acreditarea) va fi informată, pentru a i se asigura obținerea acreditării unui alt jurnalist.

În cazul în care jurnalistul acreditat a încetat contractul de muncă redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la MAI, acreditarea acestuia își pierde valabilitatea. Astfel, instituțiile mass-media trebuie să înștiințeze în scris MAI în cazul în care doresc retragerea acreditării unui jurnalist sau dacă sunt cazuri în care încetează raporturile de muncă dintre jurnalistul acreditat și redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la MAI.

De asemenea, jurnaliștii cu acreditare permanentă sunt rugați să solicite reînnoirea acreditării la MAI, la începutul fiecărui an calendaristic. Notificările și solicitările referitoare la acreditările jurnaliștilor pot fi transmise în scris la:
E-mail: presa@mai.gov.md
Tel: +37367117042
Adresa: Chiținău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 75, MD-2012.

Acreditarea jurnaliștilor străini
Procedura de acreditare a reprezentanţilor mass-media de peste hotare este reglementată de către MAEIE.

Informații suplimentare despre acreditarea jurnaliștilor

Informații suplimentare privind modul de acreditare a jurnaliștilor la MAI pot fi obținute la numărul de telefon +37367117042 (de luni până vineri în intervalul orar 08.00 -16.15) sau la adresa de e-mail: presa@mai.gov.md.