Realizările Ministerului Afacerilor Interne la un an de mandat

În această săptămână, Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a prezentat raportul de activitate al MAI pentru un an de mandat.

Raportul a inclus realizările pe palierul ordine și securitate publică, gestionarea crizei refugiaților, Republica Moldova ca parte a ecosistemului european de securitate, siguranța în traficului rutier, digitalizarea serviciilor MAI, acorduri și parteneriate cu statele UE, prevenirea incendiilor și dezastrelor naturale, precum și protecția victimelor, în special a femeilor și copiilor, în fața violenței și abuzurilor.

#MAIuniți în fața războiului

Am asigurat protecție la trecerea frontierelor a peste 400 de mii de refugiați (520 mii la 09.08.22). În prezent, avem grijă de 77.853 refugiați care au rămas pe teritoriul nostru, mai mult de jumătate dintre aceștia fiind minori (41.755). Am primit peste 8.200 de cereri de azil (de 73 ori mai mult decât media anuală, care anterior nu depășea 100 de cereri);
Am pus în funcțiune Centrul de apel al BMA – Linia verde 24/24 080001527 (apel gratuit) și în limba ucraineană, pentru oferirea tuturor informațiilor necesare refugiaților;
Am ridicat tabere temporare la Palanca și Giurgiulești, 6 centre provizorii de gestionare a fluxului de străini, gară temporară (ridicată în doar 10 ore);
Am creat culoare verzi de tranzit rapid al refugiaților între Ucraina și România (Giurgiulești-Galați, Leușeni-Albița, Cahul-Oancea – prin dezvoltarea punctului de cooperare bilateral cu Ministerul Afacerilor Interne din România);
Am pus la dispoziție servicii inteligente de telefonie mobilă pentru informarea refugiaților în legătură cu punctele de trecere a frontierelor mai accesibile, unde timpul de așteptare era mai redus;
Am rezolvat în timp record criza generată de blocare la frontiere a transportului de marfă și alimente (peste 10 kilometri de camioane în așteptarea trecerii frontierelor spre România, până la 4 zile de așteptare pentru șoferi);
Am inițiat construcția unui nou pod peste Prut (Leova-Bumbăta);
Am negociat acordul privind deschiderea a doua puncte internaționale noi de traversare a frontierei de stat cu România.

#MAIprotejați alături de UE

Ministerului Afacerilor Interne îi este recunoscut rolul de producător de securitate pentru spațiul european, formând împreună cu țările membre UE o centură de securitate fortificată la frontiera cu războiul;
Ministrul Afacerilor Interne a reprezentat Republica Moldova, țară non-UE, la Consiliul UE de Justiție și Afaceri Interne;
A fost înființat „HUB-ul UE pentru securitate internă și managementul frontierelor al Republicii Moldova” – un mecanism operațional, care funcționează deja la Chișinău, care susține cooperarea și conlucrarea permanentă între agențiile europene de securitate, afaceri interne și justiție printre care Europol, Frontex, EUBAM, DG Home, DG Near, statele membre ale UE și autoritățile din Republica Moldova, pentru a asigura securitatea internă și gestionarea frontierelor spațiului extins al UE, care acum cuprinde și Republica Moldova;
A fost semnat Acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană, privind activitățile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) în Republica Moldova, care permit misiuni comune în punctele de frontieră ale Republicii Moldova cu Poliția de Frontieră.

#MAIcredibili în fața partenerilor

A fost relansat dialogul cu partenerii tradiționali, abandonat de fostele guvernări. Astfel, în premieră, a fost realizat Consiliul strategic privind dialogul de politici „Together4Home Affairs”, unde a fost prezentat conceptul „Strategiei de dezvoltare în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022 – 2030” și ancorarea acesteia în realitatea existentă;
MAI și Biroul Federal de Investigații (FBI) au semnat un memorandum de cooperare cu privire la identificare amprentelor digitale în scopuri de justiție penală și pentru lupta împotriva terorismului. Acesta oferă posibilitatea de a obține din baza de date a FBI de aproape 80 de milioane de înregistrări, rezultate și date cu privire la teroriști și a criminali transnaționali, cunoscuți sau suspectați. Memorandumul va ajuta investigațiile, va îmbunătăți eficacitatea aplicării legii și va promova siguranța publică;
A fost inițiat procesul de implementare a unui sistem de informații prealabile despre pasageri (API) și registrul cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău, în scopul identificării timpurie a riscurilor de terorism, precum și în vederea efectuării unor analize și procesării de date de interes internațional pentru combaterea diferitelor tipuri de infracțiuni, securitate (cu suportul Oficiului ONU pentru Combaterea Terorismului);
Gestionăm, la etapa actuală, 73 de programe și proiecte atât de asistență financiară cât și tehnică, dintre care 18 sunt la diferite etape de negociere și aprobare. Asistența externă oferită MAI cuprinde domenii precum: gestionarea situațiilor urgente, managementul integrat al frontierei, asigurarea ordinii și securității publice;
Sunt semnate și/sau aprobate 7 tratate internaționale, scrisori de intenție care se referă la:
1. Extinderea cooperării economice japoneze (acord de grant);
2. Schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculelor dintre părțile Convenției de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est;
3. Recunoașterea și conversia permiselor de conducere cu Italia, Turcia, Germania, Lituania;
4. Cooperarea împotriva criminalității cu Albania, Azerbaidjan și Lituania;
5. Acordul cu FRONTEX, care a permis delegarea în teren a experților Frontex în sprijinul Poliției de Frontieră;
6. Scrisoarea de Intenție între Ministerul de Interne al Republicii Franceze și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securități interne.

#MAIsigur pe străzi, în comunitate și în traficul rutier

Rata de descoperire a infracțiunilor de viol, tâlhărie și omor de 100%;
Au fost anihilate 231 de grupări infracționale formate din 2 sau mai multe persoane;
Au fost efectuate peste 62 mii controale la domiciliu a posesorilor de arme și, în rezultatul încălcărilor depistate, au fost înaintate 702 proceduri de retragere a dreptului special, temporar sau definitiv, posesorilor iresponsabili;
Menținerea echilibrului ordinii publice, prin atestarea unei creșteri nesemnificative la numărul infracțiunilor înregistrate, în contextul majorării cu 4% a numărului de persoane străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
Au fost organizate 284 de consilii de siguranță comunitară în peste 280 de sate. O treime din problemele identificate, corelate de ordinea publică, viața privată, drumuri publice, consum de substanțe sau dreptul de posesie au fost deja rezolvate;
Peste 2.5 milioane de cetățeni protejați în cadrul evenimentelor publice, manifestate pașnic, fără incidente de siguranță;
Au fost instalate 23 de camere video noi pentru monitorizarea traficului;
Echipajele de patrulare au fost orientate după un algoritm nou pe trasee, ceea ce presupune monitorizare mai intensă și diversificată;
Peste 6 mii tragedii prevenite prin înlăturarea șoferilor în stare de ebrietate de la volan;
Descreștere cu 5% a numărului accidentelor rutiere;
Contravenții mai aspre pentru depășirea vitezei de deplasare (41% din total contravenții constate sunt pentru depășirea vitezei);
Ajustarea mecanismului de constatare a contravențiilor prin intermediul sistemului de monitorizare video a traficului rutier.

#MAIprotejați în fața violenței și abuzurilor

Au fost securizate peste 2.800 victime directe ale violenței în familie și peste 3.000 de copii, victime colaterale ale fenomenului, prin eliberarea ordinelor de restricție de urgență;
Au fost securizați peste 400 de copii ce se aflau în situații de abandon de domiciliu, risc de victimizare sau comitere a delictelor;
Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul și și-a asumat angajamentul de a asigura servicii pentru protecția victimelor, a copiilor acestora și de a crea mecanisme complexe de monitorizare, control, prevenire și cooperare pentru diminuarea actelor de violență asupra acestora;
Dezvoltarea serviciului specializat Centrul de Justiție Familială, care va asigura accesul imediat al victimelor violenței la servicii urgente și specializate într-un singur sediu. Acest sediu se preconizează a fi finalizat în cel mult zece luni și va fi în subordinea Inspectoratului General al Poliției (IGP);
MAI conduce Comisia de examinare si monitorizare a cazurilor soldate cu deces și vătămare corporală gravă (comisia femicid). Aceasta reprezintă un mecanism intersectorial de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie, soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor;
A fost instituită Comisia specializată pentru monitorizarea și coordonarea implementării Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote), în special prin intermediul tehnologiei informaționale;
Se lucrează la un proiect legislativ pentru obligarea prestatorilor de telefonie mobilă și de internet să blocheze conținuturile care reprezintă abuz sexual față de copii, să stocheze datele și să raporteze instituțiilor abilitate cu investigarea acestor cazuri.

#MAIapărați de dezastre și incendii

Pompierii și salvatorii reacționează mai repede la situațiile de urgență, iar timpul de intervenție a scăzut cu 1,5 minute, constituind acum o medie de 18 minute și 41 de secunde pe țară;
A fost deschis primul post de pompieri voluntari la Pîrlița, care deservește 20 mii de cetățeni din 18 sate ale raionului Ungheni;
Au fost date în exploatare unitățile de salvatori și pompieri din raioanele Cantemir și Anenii Noi;
A fost semnat Acordul cu Guvernul Japoniei pentru achiziționarea a 19 autospeciale pentru intervenție;
Au fost elaborate și repartizate spre informare 3 ghiduri de îndrumare pentru cetățeni, pentru ca aceștia să se poată descurca în fața unor situații de risc (atacuri nucleare sau chimice, salvarea de la înec);
A fost lansat proiectul comun dintre Republica Moldova și România „Răspunsul comun eficient în situații de urgență transfrontaliere”, în urma căruia în mun. Bălți și mun. Iași vor fi construite și dotate cu tehnologii informaționale și comunicații 2 dispecerate.

#MAIrecunoscuți în lume

Participarea la misiunea internațională de salvare de la dezastru al locuitorilor din Grecia, prin stingerea incendiilor masive;
Participarea paramedicilor noștri în misiuni în România, prin salvarea vieților românilor afectați de COVID-19;
Colaborarea cu România în cadrul proiectului SMURD-2.

#MAIaccesibili prin digitalizare

Serviciile de obținerea a tuturor tipurilor de cazier contravențional sunt accesibile atât în regim online, cât și prin intermediul terminalelor de plată, dar și achitării prin serviciul guvernamental de plăți MPay;
A fost aprobat Conceptul Sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia, pentru protecția drepturilor legitime ale cetățenilor și în vederea sporirii integrității angajaților MAI;
Permisele de aflare în zona de frontieră pot fi obținute și verificate online;
Programarea pentru serviciile Biroului Migrație și Azil poate fi efectuată în regim online;
Extinderea sistemului de supraveghere a circulației rutiere, prin instalarea a 23 de camere video noi pentru monitorizarea traficului;
Efectuarea primilor pași de integrare a serviciilor de eliberare a cazierelor cu Serviciul guvernamental de livrare MDelivery, astfel încât cetățenii aflați atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare, vor putea solicita eliberarea cazierelor direct la domiciliu;
Obținerea mai ușoară a dreptului de a conduce, prin reducerea numărului de acte necesare, costurilor și duratei de prestare a serviciului de eliberare a permisului de conducere;
Excluderea obligativității deținerii, în traficul național, a permisului de conducere pe suport fizic, dreptul de a conduce vehicule fiind verificat în Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;
Efectuarea demersurilor pentru implementarea mecanismului de punere în aplicare a Legii cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat, la compartimentul dactiloscopiei conducătorilor auto, astfel fiind îmbunătățite metodele de căutare, stabilire și confirmare a identității cetățenilor Republicii Moldova și a străinilor dispăruți fără urmă.

#MAIaproape de veterani

A fost simplificat procesul de eliberare a legitimațiilor de tip nou pentru participanții la războiul de pe Nistru;
Deplasarea comisiei interministeriale (MAI și MA) în teritoriu, pentru a facilita și eficientiza procesul de eliberare a legitimațiilor de tip nou pentru veterani;
Toți veteranii de război au beneficiat, în luna mai, de o indemnizație unică în mărime de 2.500 lei, inclusiv indemnizația lunară în mărime de 750 lei;
Desfășurarea a 4 activități recreative pentru veterani;
Inițierea procedurii de modificare a HG nr. 781/2022, în vederea acordării medaliei ,,Vulturul de Aur” tuturor veteranilor de război.

#MAIconștienți față de angajați

Calitatea serviciilor experților MAI va fi îmbunătățită prin implementarea recomandărilor din foaia de parcurs realizată de către Agenția Uniunii Europene pentru Instruire a Forțelor de Ordine (CEPOL);
A fost elaborat un set de recomandări pentru debirocratizarea sistemului de afaceri interne, crearea strategiei de dezvoltare MAI și optimizarea unor procese în cadrul subdiviziunilor de către Centrul pentru Guvernarea Sectorului de Securitate din Geneva (DCAF);
A fost acordat sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate pe perioada stării de urgență pentru 13.749 de angajați;
A fost revizuit baremul medical la trecerea comisiei medicale, pentru menținerea în sistem a angajaților profesioniști și eliminarea factorilor discriminatorii la angajare în funcții cu statut special din cadrul MAI;
Peste 5.000 angajați beneficiază de sporul pentru munca de noapte;
Circa 2.640 angajați beneficiază de indemnizație pentru închirierea locuinței. Totodată, de spațiu locativ de serviciu beneficiază 101 angajați MAI;
Funcționarii publici cu statut special/militarii beneficiază de dreptul să călătorească gratuit pe întreg teritoriul țării, în toate tipurile de transport public urban, suburban și interurban;
A fost semnat Planul de cooperare dintre MAI al României și MAI al Republicii Moldova în domeniul formării personalului pentru anul 2022. În baza Protocolului, sunt planificate 17 module de instruire cu participarea a peste 120 de angajați ai MAI din Republica Moldova;
461 de angajați ai MAI (186 de ofițeri și 375 de subofițeri) au participat la cursurile de specializare/perfecționare în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, realizate în baza necesarului de instruire;
100 de angajați ai MAI au participat la cursuri de instruire în domeniul prevenirii și contracarării traficului de ființe umane, organizate cu selecția UNICEF;
60 de angajați ai MAI au participat la cursurile de instruire în domeniul combaterii traficului de ființe umane și infracțiunilor conexe exploatării sexuale, abuzului și hărțuirii, organizate sub egida OIPC INTERPOL, cu participarea experților Proiectului „Soteria”, în comun cu Centrul internațional pentru copiii dispăruți și exploatați (ICMEC) și Centrul internațional „La Strada”;
Au fost create modele de stagiere noi pentru studenții Academiei „Ștefan cel Mare”.

#MAIexigenți față de integritatea angajaților

Au fost inițiate 67 de cauze penale (în perioada similară a anului 2021 – 55). Din numărul total al cauzelor penale instrumentate de către SPIA al MAI, 67 de cauze penale sunt la etapa de urmărire penală iar 11 cauze penale au fost transmise în judecată;
SPIA al MAI a acordat suport la investigarea a 32 de cauze penale de urmărire penală pe cauze aflate în gestiunea Procuraturii Generale, PCCOCS, Procuraturii Anticorupție, Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal și altor procuraturi teritoriale;
Au fost inițiate 42 anchete de serviciu, în urma cărora au fost emise 4 ordine de sancționare, prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința a 7 funcționari publici cu statut special din cadrul MAI;
Au fost aplicate filtre de integritate instituțională, în cadrul cărora au fost verificați 924 de angajați. În rezultatul verificărilor efectuate, a fost înaintat refuzul cu privire la evoluția în carieră în privința a 5 angajați publici cu statut special.
A fost asigurată gestionarea liniei specializate anticorupție cu numărul 1520 a MAI, fiind recepționate 370 de apeluri, dintre care doar 21 s-au referit la comiterea unor pretinse acte de corupție, 101 despre alte ilegalități și 185 de apeluri au avut un caracter informativ.