Provocările generate de războiul din Ucraina, discutate la Conferința Ministerială al Forumului de la Salzburg

Consecințele și provocările generate de războiul din Ucraina asupra țărilor din zona de Est a Europei au fost discutate în cadrul Conferinței Ministeriale al Forumul de Salzburg. 


La întrunire, a participat, în regim online, Secretarul general adjunct al ministerului, Vladislav Cojuhari. 


Pe platforma Forumului au fost analizate amenințările hibride, vulnerabilitatea refugiaților, riscurile la care sunt expuși, dar și rapoartele tematice.


Experții au evaluat principalele provocări ale ecosistemului de securitate și posibilitatea de a implementa măsuri comune pentru a preveni și a contracara pericolele menționate mai sus. 


Totodată, cei prezenți au discutat despre importanța consolidării rezilienței statelor europene prin colaborare și schimb continuu de bune practici realizate pe platforma Hubului de Securitate.


În acest sens, Secretarul general adjunct al MAI a subliniat că:


,,Cel mai eficient mod de a spori securitatea în regiune este schimbul de cunoștințe, experiență și abilități. Ministerul Afacerilor Interne posedă cunoștințe, abilități și perspective unice care, atunci când sunt combinate, creează o forță puternică împotriva potențialelor amenințări și vulnerabilități. Doar împreună putem forma o comunitate în regiune și construi un mediu mai rezistent și mai sigur.”


În această ordine de idei, participanții au analiza strategiile de securitate în contextul războiului hibrid care vizează întreg continentul European, fenomenul migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest și consolidarea managementului frontierelor.


Precizăm că, Forumul Salzburg a fost fondat în anul 2000 la inițiativa Austriei și funcționează ca un parteneriat pentru securitate și cooperare în Europa Centrală, reunind ministerele de interne din cele 9 state membre: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Din anul 2007, la activități sunt invitate și statele din Grupul Prietenilor (Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia, Muntenegru și Serbia) și Republica Moldova.