Protecția copiilor în vizorul MAI și UNICEF

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut o întrevedere cu Reprezentanta Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, Maha Damaj. 


Discuțiile au vizat Planul de Lucru Continuu pentru 2023-2024, semnat la data de 12 iulie 2023, în cadrul Programului de cooperare Republica Moldova – UNICEF 2023-2027 și punerea în aplicare a prevederilor din domeniile principale de acțiune. 


Programul prevede că, în următorii patru ani, vor fi dezvoltate și promovate la nivel național alternative la privarea de libertate a copiilor aflați în conflict cu legea – programe de reabilitare, consiliere, educație și reintegrare socială adaptate nevoilor specifice de gen ale fiecărui copil.  Consolidarea capacităților naționale pentru a proteja copiii expuși riscului de orice formă de violență, luând în considerare întotdeauna interesele lor superioare și opiniile lor, cât și protecția femeilor care au devenit victime ale violenței. 


În acest sens, a fost menționată importanța materialelor didactice, ghiduri, instrumente și proceduri standard în protecția copiilor. Un alt aspect analizat a fost profesionalizarea angajaților MAI și fortificarea capabilităților celor care interacționează cu copiii, inclusive refugiații. 


Cei prezenți au subliniat necesitatea instruirilor pentru angajații sistemului afacerilor interne, care să le permită să abordeze eficient problemele copiilor cu și pentru care lucrează, cât și crearea, furnizarea de instrumente și programe de prevenire, protecție și intervenție în cazurile de abuz și exploatare online a copiilor.


Precizăm că, programul de cooperare stabilit între Republica Moldova și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii prevede un plan distinct de acțiuni sistemice de nivel național în cooperare cu Ministerului Afacerilor Interne, pentru dezvoltarea unor mecanisme prin care să poată fi oferite servicii și răspunsuri integrate și prompte la nevoile copiilor afectați de diverse forme de violență.