Foto credit: MAEIE

Progrese și impact: Evaluarea implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei în Republica Moldova pentru perioada 2021-2024

Nivelul de implementare al Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova în perioada 2021-2024 a fost discutat în cadrul ședinței Comitetului director. 


La întrevedere au participat reprezentanți ai autorităților naționale și reprezentanți ai Consiliului Europei.


În cadrul ședinței, instituțiile statului au prezentat progresele, dificultățile întâmpinate în procesul de implementare și prioritățile viitoare.


În discursul său, Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin, a informat audiența despre realizările Ministerului Afacerilor Interne în anul 2023, cu sprijinul UE și al Consiliului Europei, în domenii precum combaterea corupției și spălarea banilor, criminalitatea cibernetică, violența în bază de gen, traficul de ființe umane și protecția drepturilor omului în contextul fluxului de refugiați și migranți în Republica Moldova. 


Daniella Misail-Nichitin a menționat despre extinderea componenței Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului, coordonată de către MAI. O astfel de extindere a fost impusă de necesitatea asigurării implementării multilaterale și realizării eficiente a activităților de protecție a copiilor față de exploatarea sexuală și a abuzurilor sexuale în conformitate cu Convenția de la Lanzarote.


În același timp, a fost menționată aprobarea mecanismului de lucru al echipei de intervenție în cazuri de violență sexuală, scopul căruia este eficientizarea cooperării intersectoriale prin stabilirea modalităților de interacțiune și intervenție între instituțiile responsabile.


În vederea informării și sensibilizării cetățenilor privind fenomenul violenței sexuale, violența în bază de gen, combaterea discriminării, fenomenul și riscurile corupției au fost desfășurate mai multe campanii de informare.


De asemenea, subdiviziunile MAI au beneficiat de un șir de instruiri pentru a răspunde mai eficient la necesitățile cetățenilor. 
Planul de Acțiuni al CoE este realizat cu sprijinul financiar al UE, Norvegiei, Germaniei, Elveției, SUA, Franței, României, etc.