Prioritățile de dezvoltare ale MAI discutate cu partenerii din Estonia

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu țările membre ale Uniunii Europene pe domeniile ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor, reprezintă unul din obiectivele de bază ale activității Ministerului Afacerilor Interne.

În acest context, Secretarul general al ministerului, Serghei Diaconu, și Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin, au avut o întrevedere bilaterală cu directorul de program al Organizației pentru Dezvoltare, Securitate și Susținere al Estoniei, Jaan Hein, și șeful departamentului parteneriatului estic ESTDEV (Centrul Estonian de Cooperare pentru Dezvoltare), Lauri Luht.

Discuțiile s-au axat pe obiectivele instituționale ale MAI și posibilitățile de sprijin oferite din partea reprezentanților estonieni în legătură cu securitatea regională, protecția frontierei statului față de criminalitatea transfrontalieră și ordinea publică, inclusiv prin accelerarea cooperării în cadrul Hub-ului pentru securitate internă.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au comunicat despre pașii pe care îi întreprinde MAI în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În acest sens, Secretarul general, Serghei Diaconu, a vorbit despre planul MAI de dezvoltare, prin digitalizare, construirea unui sistem de securitate modern și flexibil care să răspundă calitativ și la timp provocărilor generate de criză și războiul hibrid. În debutul discuțiilor, oficialii au vorbit despre sporirea capacităților subdiviziunilor, pentru ca angajații acestora să se adapteze cât mai rapid situațiilor de urgență și provocărilor din exterior, dar și despre consolidarea și dezvoltarea noilor parteneriate.

La final, Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că mizează pe o cooperare activă dintre Academia Estoniană de Științe ale Securității și Academia ,,Ștefan cel Mare”. Secretarul de stat a reiterat posibilitatea ca Estonia să fie țară mentor pe palierul de digitalizare, în contextul amenințărilor hibride.

Partea estonă și-a manifestat interesul și deschiderea către o conlucrare strânsă pe domeniile afacerilor interne.