Prima ședință a HUB-ului de securitate internă și management al frontierei a avut loc: Ministrul Afacerilor Interne a prezentat rezultatele obținute la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) al UE

Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a prezentat astăzi, într-un briefing de presă, rezultatele obținute în urma participării sale la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) al UE, la Praga.

Urmare a dialogului și schimbului de opinii în cadrul Consiliului, s-a constatat că Moldova are capabilități să apere Europa împreună cu statele UE și că poziția geografică și capabilitățile țării noastre sunt importante în stabilitatea și pacea întregului continent european. Practic, prin invitarea și participarea țării noastre la JAI, alături de decidenții europeni în domeniul afacerilor interne, Republicii Moldova îi este recunoscut rolul de producător de securitate pentru spațiul european, formând împreună cu țările membre UE o centură de securitate fortificată la frontiera cu războiul.

Hub-ul va sprijini nevoile specifice ale Moldovei în domeniul securității interne și al managementului frontierelor, inclusiv prin instrumentele de finanțare ale UE. Accentul va fi pus pe traficul de arme de foc, traficul ilegal de migranți, traficul de ființe umane, criminalitate cibernetică și traficul de droguri.

„Imediat după startul înființării a avut loc și prima reuniune a HUB-ului de securitate. Prima ședința a Hub-ului a avut loc la Praga, pe data de 11 iulie și a fost prezidată de directorul general adjunct al DG Home, Olivier Onidi și de Ambasadorul UE la Chișinău, ES Jānis Mažeiks. La reuniune au participat membri ai agențiile Europene (Frontex și Europol), și din statele membre ale UE precum și o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din RM. Ședința a avut ca tema centrală traficul cu arme și muniții”, a declarat ministrul.

Reuniunea a debutat cu prezentarea analizelor de risc pentru identificarea sinergiilor și a punctelor comune de acțiune. Totodată, au fost identificate linii de finanțare noi, pe care Republica Moldova le poate accesa numai în parteneriat cu statele membre UE.

Spania și România au afirmat ca vor iniția fișele de proiect în colaborare cu MAI al RM, fiind posibilă dotarea HUB-ului cu tehnica, până la finalul anului.

În încheiere, părțile semnatare au convenit ca următoarele reuniuni sa aibă loc în august și septembrie, având ca teme centrale de dezbatere traficul de ființe umane și crimele cibernetice.

„Odată cu deschiderea HUB-ului la Chișinău vom avea mai multă tehnologie, acces la date operative, schimb de informații mai intens, acces la fonduri alocate pentru activitățile HUB-ului, altele decât cele cu care operăm deja. În plus, existența HUB-ului la Chișinău va fi un element care va cântări mult în evaluările pentru aderarea țării noastre la UE. Deja vom lucra cu instrumente europene. Acest lucru înseamnă încredere, cunoștință și capabilități, care vor fi consolidate zi de zi. Domeniul securității publice și domeniul afacerilor interne vor funcționa deja conform modelelor și standardelor sistemului afacerilor interne al UE”, a subliniat Ana Revenco.

HUB-ul de securitate este un mecanism operațional, care va funcționa la Chișinău și va găzdui întâlniri regulate între reprezentanți UE, agenții europene, statele membre ale UE și autoritățile din Republicii Moldova, pentru a sprijini cooperarea în domeniul securității interne și gestionării frontierelor. Este flexibil pentru că trebuie să răspundă în mod și timp real la nevoile existente și să depășească mecanismele și procedurile birocratice din prezent, care întârzie operațiunile de luptă împotriva crimei organizate. HUB-ul va funcționa în format hibrid, online și la Chișinău, prin reuniuni periodice, care vor fi coprezidate de UE și Moldova. Cu fiecare întâlnire a Hub-ului vor fi facilitate acțiuni operaționale, cum ar fi lansarea de investigații sau instruiri specifice.

Delegația UE în Moldova, care acoperă DG HOME și DG JUST, va facilita funcționarea Hub-ului și va oferi sprijin logistic. Ministerul Afacerilor Interne va contribui cu specialiști și cunoștințe, pe care le va pune în comun cu resursele oferite de Statele Membre și Agențiile. De asemenea, vor exista echipe interdisciplinare. În funcție de subiecte și de operațiuni, vor putea fi delegate de la 4, până la peste 50 de specialiști, care vor lucra în activități operaționale.

Membrii Hub-ului vor fi reprezentanți ai agențiilor europene, statelor membre UE, autorităților RM, (un expert Europol, un reprezentant Frontex, un reprezentant EUBAM, un reprezentant al fiecărui stat membru, reprezentanți ai DG Home, DG Near, precum și angajați ai sistemului afacerilor interne din RM).

Ca parte a pachetului cuprinzător de sprijin al UE pentru Moldova, obiectivele Hub-ului constau în sporirea și punerea în comun a suportului pe care UE și statele membre îl oferă Republicii Moldova pentru a-și consolida capacitățile de aplicare a legii și de gestionare a frontierelor (creând sinergii și evitând dublarea acțiunilor). De asemenea, va fi realizată coordonarea unică a instrumentelor și măsurilor de sprijin ale UE și statelor membre acordate Republicii Moldova pe segmentul de securitate internă și gestionarea frontierelor. La fel, va oferi oportunități de accesare prin mecanisme de cooperare în ceea ce privește schimbul de informații, analiza și cooperarea operațională cu Europol, Frontex în gestionarea frontierelor și în special pentru detectarea traficul de arme de foc, cu Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) pe segmentul de frontierelor și în special în combaterea traficului de ființe umane și acțiunea operațională prin Platforma Multidisciplinară Europeană împotriva Amenințărilor Criminale (EMPACT).