PLATFORMA DE SPRIJIN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Platforma de Sprijin pentru Moldova a fost creată în contextul războiului din Ucraina la inițiativa României, Germaniei, Franței cu participarea SUA. Aceasta reprezintă un mecanism de răspuns la consecințele și crizele generate de război asupra Republicii Moldova. 

Scopul Platformei este de a mobiliza, concentra și coordona sprijinul politic, tehnic și financiar al țărilor dezvoltate pentru Republica Moldova. În speță, se urmărește generarea de asistență imediată precum și de expertiză aprofundată pentru procesul de reformă democratică, din partea instituțiilor și statelor membre ale Uniunii Europene, a țărilor G7, a instituțiilor financiare internaționale și organizațiilor internaționale, precum și a altor parteneri de dezvoltare.

În pregătirea Conferințelor Platformei, au loc ședințe ale grupurilor de lucru tematice constituite pe 6 piloni:

– efort umanitar – gestionarea fluxului de refugiați și relocarea acestora în statele europene;

– energie – sprijinirea securității energetice a Republicii Moldova;

– lupta împotriva corupției – susținerea guvernului în implementarea agendei ambițioase de reforme, inclusiv în domeniile justiției, combaterii corupției și promovării dezvoltării economice;

– managementul frontierelor – afaceri interne și gestionarea eficientă a frontierelor;

– asistența financiară – creșterea rezilienței socio-economice;

– reforma administrației și managementul finanțelor publice.


Prima ediție a Conferinței ministeriale a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova a avut loc în Berlin, Germania, pe 5 aprilie 2022. Miniștrii de Externe din Germania, Franța și România au menționat că țările sale vor rămâne alături de Republica Moldova, atât în perioada crizelor generate de război, cât și în procesul de integrare europeană, sprijinind eforturile țării noastre în reformarea domeniilor-cheie.

Detalii aici

Cea de-a doua ediție a avut loc la București, România, pe 15 iulie 2022. MAI a reafirmat angajamentul său ferm de a întreprinde o serie largă de măsuri pentru sporirea capacităților și resurselor instituțiilor responsabile întru menținerea ordinii și securității publice în Republica Moldova.

Detalii aici

Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova: Managementul eficient al frontierelor – pilon de bază în securitatea Republicii Moldova și a Uniunii Europene | Ministerul Afacerilor Interne (gov.md)

Ce-a de-a treia ediție a avut loc la Paris, Franța, pe 21 noiembrie 2022. Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco a vorbit despre amenințările hibride la care este supusă Republica Moldova dar a reiterat faptul că, Moldova este determinată să contribuie în continuare la pacea, securitatea și libertatea în Europa.

Detalii aici

Securitatea regională și criza energetică discutată la Paris în cadrul Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne (gov.md)