Perspective de colaborare cu reprezentanții Agenției Națională Expertise France, discutate la MAI

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut o discuție cu reprezentanții Delegației de expertiză din Franța. 


Ședința a fost prezidată de Secretarul general adjunct al MAI, Vladislav Cojuhari, iar din partea Expertise France au participat Directorul regional al proiectului de sprijin, Generalul Hervé Temporel, Managerul de proiect în cadrul Departamentului pentru pace, stabilitate și securitate, Isabelle Rivier, Reprezentantul Serviciului francez de securitate internă în Republica Moldova, Carole Lozac’h.


Oficialii au agreat să dezvolte și consolideze relațiile bilaterale în contextul procesului de dezvoltare al MAI. Astfel, au fost identificate eventualele necesități de sprijin tehnic pentru care Expertise France ar putea interveni, cu scopul de a contracara criminalitatea transfrontalieră, cibernetică, ș.a.


,,Ne propunem să consolidăm în continuare relațiile noastre bilaterale și să continuăm colaborarea strânsă în asigurarea agendei de reforme a Republicii Moldova. Poziția MAI este de a gestiona provocările actuale și viitoare ale politicii noastre de ordine publică și de securitate, fie ele interne sau externe, printr-o abordare cuprinzătoare, integrată și inovatoare, la toate nivelurile.”, a subliniat Vladislav Cojuhari. 


Cei prezenți au fost informați despre faptul că Ministerul Afacerilor Interne s-a concentrat pe consolidarea unei abordări planificate și sistemice pentru a menține o agendă de modernizare progresistă. Astfel, pe parcursul anului 2022 a fost aprobată prima Strategie de dezvoltare în domeniul afacerilor interne pentru perioada 2022-2030, care cuprinde 6 programe sectoriale: de ordine publică și securitate; de prevenire și combatere a criminalității; de gestionare integrată a frontierei de stat; de gestionare a migrației, azilului și integrării străinilor; de prevenire și control a situațiilor de urgență; de consolidare a încrederii și securității societății prin formare, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne.


În context, experții francezi au fost informați despre nevoile și prioritățile actuale ale Ministerului, care se axează pe:


– fortificarea a securității naționale și a spațiului european; 


– dezvoltarea cooperării interinstituționale în domeniul securității și apărării în ceea ce privește securitatea națională în gestionarea crizelor, în special a capacităților de comunicare coordonată și securizată, de răspuns rapid pentru creșterea rezilienței la criză a securității naționale;


 – îmbunătățirea capacităților operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale care influențează măsurile de securitate națională, inclusiv a capacităților operaționale ale carabinierilor și ale unității Fulger (MD SWAT);


 – creșterea rezilienței în domeniul securității cibernetice și a criminalității cibernetice; 


– familiarizarea cu noile sisteme integrate de securitate pentru infrastructuri critice, sistemele de comandă și control pentru gestionarea operațiunilor de salvare și de stingere a incendiilor;


-Etc.


Menționăm că Expertise France este o agenție publică și un actor-cheie în cooperarea tehnică internațională. Aceasta concepe și implementează proiecte care consolidează în mod durabil politicile publice în țările în curs de dezvoltare și în cele emergente.