Ministerul Afacerilor Interne a primit raportul de evaluare inter pares a RM în domeniul gestionării riscurilor de dezastre și de protecție civilă

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut  o întrevedere cu reprezentanții Direcției Generale de Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar a Uniunii Europene(DG ECHO).

Întrevederea a fost prezidată de către Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, și Directorul general al Direcției Generale Protecția Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar, Maciej Popowski. 

Vizita de lucru a reprezentanților europeni vine în contextul trasării concluziilor în urma evaluării inter pares a țării noastre în domeniul gestionării riscurilor de dezastre și de protecție civilă. 

,,Apreciem misiunea de evaluare inter pares a UE care a luat în Republica Moldova. Sunt foarte bucuros să primesc astăzi în mod oficial raportul de evaluare inter pares , vă asigur că vom lua foarte serios toate recomandările, deoarece acestea sunt strâns legate de parcursul nostru în Uniunea Europeană”, a menționat Ministrul Afacerilor Interne.

Discuțiile au vizat concluziile identificate în urma evaluării complexe efectuate de reprezentanții DG ECHO în luna aprilie 2023. Astfel, principalele puncte forte care au fost evidențiate în sistemul de gestionare a riscurilor de dezastre ale țării noastre sunt: colaborarea eficientă cu autoritățile locale, organizațiile societății civile și cetățenii în caz de situații de urgență, buna structurare a Comisiei pentru Situații Excepționale, program excelent de planificare a gestionării riscurilor, campanii bune de conștientizare a riscurilor la nivel național și subnațional, dezvoltarea voluntariatului în rândul pompierilor, elaborarea ghidul public privind acțiunile necesare de întreprins în primele 72 de ore ale unei crize, dispecerate bine organizate și eficiente, participarea în diverse exerciții internaționale, dar și cooperări eficiente cu țările vecine.

Totodată, ca urmare a evaluării efectuate de experții europeni au fost prezentate primele priorități și angajamente în domeniul protecției civile ale Republicii Moldova pentru anul 2024: cum ar fi  adaptarea legislației, concentrarea capabilităților nu doar pe răspuns, dar și pe pregătire și prevenire, crearea unui sistem de avertizare timpurie în caz de situații excepționale dar și a unui sistem de avertizare public, actualizarea planurilor de protecție civilă la nivel local, modernizarea modulelor de formare existente, dar și efectuarea analizei de risc.

Amintim că în perioada 25- 28 aprilie 2023 o delegație a Comisiei Europene formată din 15 experți din cadrul Direcției generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar – Unitate de prevenire și gestionare a riscului de dezastre ECHO-CP-PEER- REVIEW, a desfășurat un proces complex de evaluare a domeniului de gestionare a riscurilor de dezastre în Republica Moldova. 

Obiectivul general a ținut de identificarea domeniilor care pot fi îmbunătățite, iar evaluarea s-a axat pe următoarele aspecte cheie: gestionarea reducerii riscului de dezastre, evaluarea pierderilor provocate de dezastre, planificarea gestionării riscurilor, prevenirea riscurilor, pregătirea și intervenția de urgență,  dar și planul de redresare în urma dezastrelor.

O evaluare în domeniul gestionării riscurilor de dezastre oferă unei țări ocazia de a reflecta asupra pregătirii sale pentru a face față dezastrelor naturale și provocate de om și de a identifica modalități de îmbunătățire a prevenirii, pregătirii și răspunsului la dezastre.
Direcția Generală pentru Protecția Civilă și Operațiuni de Ajutor Umanitar a Comisiei Europene, sprijină statele membre să-și revizuiască politicile și practicile de gestionare a riscurilor de dezastre, făcând un bilanț al punctelor tari și al punctelor slabe, formulând recomandări pentru a spori eficiența acestora.

În baza unei analize independente, autoritățile de protecție civilă au posibilitatea să-și îmbunătățească capacitățile de gestionare a riscurilor de dezastre, identifică abordări mai bune în materie de politici și operațiuni să preia bune practici, dar totodată părțile interesate sunt sensibilizate să se implice în gestionarea riscurilor de dezastre.

Precizăm,  Acordul de aderare la Mecanismul de protecție civilă al UE a fost semnat pe 29 septembrie 2023, la Chișinău, de către ministrul afacerilor interne, Adrian Efros și Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič.

Anterior, în septembrie 2022 Republica Moldova a solicitat în mod oficial să adere la Mecanismul protecției civile al Uniunii Europene, iar în luna octombrie 2022 IGSU a solicitat o evaluare inter pares a capacităților de gestionare a riscurilor de dezastre. Aceasta reprezentând o oportunitate de identificare a bunelor practici și domenii care trebuie consolidate, dar și un pas în drumul țării noastre spre integrarea europeană.