MAI participă la ședințele misiunii de evaluare GREVIO în Republica Moldova

Odată cu intrarea în vigoare a Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie, Republica Moldova a fost inclusă în procedura de monitorizare, lansată în februarie 2022, de către Grupul de experți privind acțiunea împotriva violenței asupra femeilor (GREVIO) al Consiliului Europei.

În acest context, Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin a participat la ședința de lucru cu Grupul de experți GREVIO, ce se află în Republica Moldova cu o misiune de evaluare pe acest aspect, în perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2023.

Statutul de țară candidat la UE și Foaia de parcurs a MAI pentru integrare determină instituția să creeze servicii rapide, moderne și accesibile, inclusiv în domeniul combaterii violenței față de femei.

Astfel, MAI și-a orientat eforturile spre asigurarea unui mediu sigur pentru victimele violenței în familie și asigurarea atragerii la răspundere a agresorilor cu pedepsirea acestora corespunzător faptei comise. Pentru realizarea acestor prerogative, MAI are ca prioritate măsurile de protecție pentru victime, și anume încurajarea raportării cazurilor de violență în familie, asigurarea intervenției prompte a polițiștilor, alături de echipa multidisciplinară, solicitarea aplicării ordinului de restricție și atragerea la răspundere a agresorilor în cazul încălcării acestui ordin.

Concomitent, pe lângă activitatea Comisiei de analiză și monitorizare a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor, a fost definitivată Metodologia și Instrucțiunile de lucru pentru echipele comune de intervenție în cazurile de violență sexuală, urmare aprobării, în lectură finală, a proiectului de lege pentru asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor privind viața sexuală și a violenței în familie, de către Parlament, la sfârșitul anului precedent.

De asemenea, și Centrul de Justiție Familială, ce va deveni funcțional pe parcursul anului 2023, va asigura investigații eficiente și prompte, prin servicii oferite sub același acoperiș.

Ministerul Afacerilor Interne va depune eforturi în continuare pentru a realiza prevederile Convenției de la Istanbul și pentru a veghea asupra siguranței în comunități.