#MAI multă siguranță pentru cetățeni. Conceptul de organizare a activității de prevenire a dezastrelor din Republica Moldova discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut o întrevedere pe marginea Conceptului de organizare a activității de prevenire a dezastrelor din Republica Moldova cu reprezentanții Băncii Mondiale. 

Discuțiile s-au axat pe provocările și necesitățile Ministerului Afacerilor Interne în implementarea proiectului. Printre acestea fiind, îmbunătățirea capacităților angajaților implicați în prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor/urgențelor, implementarea sistemului public de avertizare timpurie a populației, elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscului seismic pentru clădiri, achiziționarea echipamentelor performante de intervenție, șa. În mod special, a fost subliniată necesitatea implementării unui sistem de avertizare timpurie, care ar crește capacitățile de pregătire a autorităților publice și ar contribui la asigurarea informării corecte a populației în cazul pericolelor generate de situațiile de urgență și excepționale.

Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru deschiderea și sprijinul constant oferit țării noastre în cadrul a diverse programe de dezvoltare și a spus că mecanismele funcționale inovative de prevenire și răspuns rapid la crize și dezastre sunt indispensabile pentru creșterea gradului de siguranță în societate. 

Menționăm că scopul conceptului constă în consolidarea și crearea capacităților naționale de răspuns și gestionare a efectelor situațiilor de urgență/excepționale, atât în țară, cât și în contextul prestării serviciilor de securitate în regiune, având în vedere statutul de țară candidată la UE al Republicii Moldova.

Reprezentanții Băncii Mondiale au reiterat disponibilitatea instituției de a susține, prin programele sale, realizarea priorităților de dezvoltare durabilă, menționând importanța acestora în modernizarea și prestarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.