MAI a organizat Conferința de nivel înalt ,,Femeile, Pacea și Securitatea”

Zeci de femei și bărbați s-au reunit, astăzi, 11 decembrie 2023, în cadrul Conferinței ,,Femeile, Pacea și Securitatea”.


Pe platforma de discuții au fost dezbătute subiecte de importanță majoră în contextul actual de securitate, și anume implementarea Programului și a Planului de acțiune aferent și coeziunea dintre actorii implicați în sectorul de securitate și apărare pentru a reduce stereotipuri și bariere în domeniu.


În acest sens, Agenda Femeile, Pacea și Securitatea fiind un element esențial pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. 


La eveniment au participat Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, Katarina Fried, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova,  Dominika Stojanoska, Reprezentanta UN Women în Moldova, Doina Gherman și Marcela Adam, deputate în Parlamentul Republicii Moldova, Nicoleta Pauliuc, Senator în Parlamentul României, Ambasadori, reprezentanți ai ONU, NATO, UE, OSCE, cât și reprezentanți ai societății civile.


Principalele subiecte au vizat: femeile în sectorul de apărare, afaceri interne și intelligence, femeile în apărarea cibernetică și femei implicate în lupta cu războiul hibrid și dezinformarea. La fel, în cadrul Conferinței, invitații au avut posibilitatea să dezbată bunele practici în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS (Femeile, pacea și securitatea), precum și îmbunătățirea programelor de finanțare și asistență.


Panelurile s-au concentrat și asupra progreselor și provocărilor înregistrate în promovarea egalității de gen, atât din perspectiva societății civile, cât și în contextul internațional. Un accent deosebit s-a pus pe rolul implementării agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”, evidențiind contribuția prin informare, conștientizare, lobby și advocacy.


Ministrul Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Adrian Efros, a subliniat că Programul național de implementare a Rezoluției 1325 este pentru Republica Moldova un angajament profund față de construirea unei societăți echitabile și securizate, în care femeile joacă un rol important în promovarea păcii, securității și stabilității.


,,Implementarea acestui program reprezintă o oportunitate de a transforma angajamentele noastre în acțiuni concrete. Prin implicarea femeilor în procesele de luare a deciziilor, prin crearea unui mediu securizat și echitabil avem șansa să evoluăm mai rapid spre un viitor mai just și mai sigur. Angajamentul nostru față de Agenda Femeile, Pacea și Securitatea este un angajament față de justiție, egalitate și drepturile omului. Este recunoașterea faptului că fără participarea activă a femeilor, eforturile noastre pentru pace sunt incomplete. Noi astăzi, trebuie să demontăm barierele care limitează implicarea femeilor și să ne asigurăm că vocile lor sunt auzite la fiecare nivel al luării deciziilor”.


Ambasadorul Suediei în Republica Moldova,a Katarina Fried, a menționat că noile abordări și instrumente sunt esențiale pentru a face față amenințărilor persistente la adresa securității. 


,,Știm că incluziunea are nevoie de mai mult suport pentru avea legitimitate, care să ducă la negocieri pentru a avea o pace sustenabilă. Femeile sunt mai mult din jumătatea populației și sunt foarte active în procesul de construire a păcii. (..)Vom continua să susținem aliații noștri în strategii și să îi ajutăm să primească suportul necesar, astfel încât Agenda să fie respectată la nivel național, cât și global”.


,,Conferința un element cheie pentru a construi pacea, pentru a promova schimbul de experiență și pentru a gestiona diferite probleme. (..) Și celelalte rezoluții care au fost adoptate sunt cheia pentru participarea femeilor în dezvoltarea păcii și pentru a participa în diverse procese de recuperare, de construire a păcii, dar și de abordare și a face față a violenței în bază de gen și alte tipuri” a subliniat Dominika Stojanoska, Reprezentanta UN Women în Moldova.


În discursul său de salut, Doina GHERMAN, Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, a specificat:


,,Egalitatea de gen merge în mână cu democrația, merge în mână cu pacea, cu securitatea. (..) În ultimii doi ani am trecut prin diverse crize, dar cel mai important este să știm că avem solidaritatea în societate și acest angajament clar pentru pace. 
Vin cu un mesaj pentru femeile ucrainene, cele care au demonstrat rezistență, reziliență și sunt un model de curaj pentru noi femeile Republica Moldova. Noi am reușit în Republica Moldova să schimbăm narativul și să schimbăm din femei ucrainene victime în femei de succes, femei curajoase care pot supraviețui și câștiga”.


În mesajul său Președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Parlamentului României, Nicoleta PAULIUC, a subliniat că:


,,Republica Moldova este un exemplu demn de urmat când vine vorba de promovarea femeilor în concordanță cu Agenda ONU și NATO privind Femeile, Pacea și Securitatea. Leadershipul femeilor aflat la vârful conducerii Republicii Moldova este inspirațional.(..) Statul moldovean a arătat că este puternic și a reușit să permită trecerea frontierei la aproape două milioane de refugiați de la izbucnirea războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei”. 


În context, participanții au vorbit despre necesitatea creșterii numărului de femei în funcții de conducere, în negocieri de pace și procese de dezarmare, adaptarea politicilor pentru a răspunde nevoilor specifice ale femeilor și consolidarea capacităților de conducere ale acestora.


Conferința a reprezentat un pas semnificativ în direcția promovării unei societăți echitabile și reziliente în Republica Moldova, oferind soluții și strategii concrete pentru implicarea activă a femeilor în asigurarea unei securități durabile și a păcii în întreaga regiune.


Menționăm că femeile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost în prima linie de când început războiul în Ucraina. Astfel: 


•    1117 femei din subdiviziunile MAI au fost implicate în gestionarea fluxului migraţional/ menținerii ordinii publice în urma conflictului din Ucraina;  
•    numărul femeilor în sistemul MAI – 4233 femei, constituie 26,4% din totalul angajaților MAI;
•    numărul femeilor la funcții de conducere în cadrul subdiviziunilor MAI – 321 femei, 15,1% din numărul total de funcții de conducere.


Precizăm că Ministerul Afacerilor Interne este instituția responsabilă de coordonarea implementării Programului și a Planului de Acțiune de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, privind femeile, pacea  și securitatea pentru anii 2023-2027.


Programul și Planul de Acțiune de implementare a Rezoluției 1325  este în concordanță cu prioritățile: Strategiei Consiliului Europei pentru egalitate între femei și bărbați pentru perioada 2018-2023, Strategiei Uniunii Europene privind egalitatea de gen pentru anii 2020-2025 , Planului Strategic al UN Women pentru anii 2022-2025, Agendei de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027.


Conferința ,,Femeia, Pacea și Securitatea” a fost organizată de Ministerul Afacerilor Interne cu suportul Suediei.