Întrevederea Ministrului afacerilor interne, Adrian Efros cu Ambasadorul Australiei în Republica Moldova, Excelența Sa Bruce Kevin Jeffrey Edwards

Cooperarea bilaterală și continuarea proiectelor comune au fost subiectele principale de pe agenda întrevederii Ministrului Afacerilor Interne, Adrian Efros, cu Ambasadorul Australiei în Republica Moldova, Excelența Sa Bruce Kevin Jeffrey Edwards. 

Oficialii au vorbit despre extinderea colaborării dintre state, în special, în ceea ce privește îmbunătățirea securității naționale. În acest sens, Ministrul Afacerilor Interne a informat Ambasadorul Australiei în RM despre Noua Strategie de Securitate Națională a Republicii Moldova, cât și despre  importanța Programului „Consolidarea guvernării sectorului de securitate în Republica Moldova SSGM 2023-2025”, care se axează pe stimularea capacității executive și legislative de a contribui la buna guvernare în sectorul de securitate prin elaborarea de politici, elaborarea de acte legislative și supraveghere semnificativă, consolidarea capacităților de management strategic și operațional în cadrul MAI, ș.a. 

Totodată, au fost subliniate obiectivele și prioritățile pe termen scurt și mediu ale MAI.

Alte subiecte de discuții s-au axat consolidarea managementului frontierei, securitatea și ordinea publică, pregătirea și răspunsul la situații excepționale, etc.

Excelența Sa Bruce Kevin Jeffrey Edwards și-a exprimat aprecierea față activitatea Ministerului Afacerilor Interne orientată  în asigurarea și menținerea securității la frontieră, dar și a climatului de ordine și siguranță în societate.

Participanții au manifestat deschidere pentru o conlucrare și cooperare de viitor pe subiecte de interes comun.