Inaugurarea spațiului special pentru picii angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inaugurat spațiul dedicat copiilor angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), primul de felul său în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

În cuvântul său de deschidere, doamna Secretară de Stat Daniella Misail-Nichitin, a subliniat importanța acordată echilibrului între viața profesională și cea personală pentru angajații MAI, accentuând situația părinților aflați în serviciul din prima linie. „Noi avem toată determinarea să muncim pentru crearea locurilor de muncă mai prietenoase pentru angajați, în special când se reduce programul școlar prelungit și suportul financiar din partea municipalității,este o soluție absolut necesară pentru a asigura echilibru dintre activitatea profesională și viața de familie.” a evidențiat Secretara de Stat. 

Prin inaugurarea acestui spațiu special, MAI se angajează să ofere suport pentru părinți, facilitându-le posibilitatea de a-și aduce copiii într-un mediu sigur și dedicat, în timp ce aceștia își desfășoară activitatea.

Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, E.S. Katarina Fried, a exprimat aprecierea pentru inițiativele MAI în promovarea unui echilibru sănătos între viața profesională și cea familială, reconfirmând sprijinul Ambasadei Suediei în proiecte similare. „Eforturile de sprijinire a egalității de gen sunt o prioritate pentru Suedia, atât la nivel național, cât și în relațiile noastre bilaterale și multilaterale. Prin recunoașterea nevoilor părinților care lucrează și prin implementarea politicilor prietenoase familiei, companiile, precum și instituțiile publice, pot crea medii favorabile, cu beneficii pentru ambele părți: echilibrul dintre viața profesională și personală a angajaților este facilitat, iar angajatorii devin mai atractivi și pot reține mai ușor personalul. Astfel ne bucurăm să vedem noile facilități renovate și echipate de la Inspectoratul Național de Securitate Publică și sperăm că vor servi drept inspirație pentru alte instituții.” a afirmat Excelența Sa.

Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova, a apreciat eforturile depuse de Ministerul Afacerilor Interne în asigurarea unui mediu de lucru prietenos pentru toți angajații, subliniind importanța egalității de gen și sprijinului acordat familiilor, menționând că „Camera destinată copiilor este de o importanță crucială pentru părinții angajați în cadrul INSP, având, în mod special, un impact semnificativ asupra angajării și reținerii femeilor în câmpul muncii. Într-o societate în care femeile se simt încă constrânse să aleagă între carieră și viața de familie, această inițiativă reprezintă un pas important pentru susținerea lor și încurajarea altor femei de a se angaja în cadrul forțelor de ordine.”

Evenimentul a inclus și o excursie ghidată în noul spațiu renovat, inclusiv vestiare pentru femei și spațiu special destinat copiilor. De asemenea, s-a discutat cu beneficiarii, angajații cu rol de părinți, care au împărtășit mulțumiri pentru această inițiativă.

Ministerul Afacerilor Interne va continua să dezvolte inițiative care să sprijine echilibrul dintre viața profesională și cea personală, astfel reafirmând angajamentul față de crearea condițiilor de confort pentru angajați.

Mulțumiri partenerilor UN Women și Ambasada Suediei pentru suportul oferit in asigurarea egalității de gen, a Programului National de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027, și asigurarea echilibrului dintre activitatea profesională/abilitarea economică a femeilor și viața de familie.