Frontieră #MAI sigură. Ofițerii FRONTEX participă la procesul de autorizare a trecerii frontierei Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne și Agenția FRONTEX au semnat un Memorandum de Înțelegere privind mecanismele de reclamații legate de acțiunile desfășurate de Agenția FRONTEX în Republica Moldova în baza „Acordului de Statut între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operaționale desfășurate de către Agenția FRONTEX în RM”, fiind lansat procesul de autorizare a traversării frontierei de stat de către ofițerii FRONTEX la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe.


Memorandumul prevede asigurarea cooperării bilaterale cu referință la cele două mecanisme de reclamații coexistente și schimbul de informații cu privire la acuzațiile de încălcare a drepturilor fundamentale în timpul tuturor activităților operaționale ale Agenției pe teritoriul Republicii Moldova.


 ,,Ne-am angajat ferm să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale celor care trec în Republica Moldova sunt respectate. Aceasta a fost și este una dintre prioritățile în contextul gestionării crizei refugiaților declanșată de agresiunea rusă asupra Ucrainei”, a menționat Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros.


Ministrul a subliniat importanța Mecanismului de soluționare a plângerilor, dat fiind faptul că acesta va servi la soluționarea plângerilor depuse în legătură cu presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale comise de membrii echipei sau de orice alt membru al personalului FRONTEX implicat în operațiune, în timp ce mecanismul moldovean de soluționare a plângerilor va soluționa plângerile legate de încălcările comise de reprezentanții instituțiilor din Republica Moldova implicați în activitățile operaționale ale Agenției.


Precizăm că, în cadrul vizitei de lucru a delegației FRONTEX în țara noastră, care are loc în perioada 15 – 17 octombrie curent, au avut loc mai multe întrevederi bilaterale desfășurate la sediul MAI, IGPF, precum și în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Tudora, inclusiv la punctul de trecere a frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe. În cadrul ședințelor, au fost analizate acțiunile comune desfășurate până în prezent la frontiera de stat, fiind subliniată importanța cooperării în lupta împotriva migrației ilegale și a altor infracționalității transfrontaliere. Scopul scontat fiind alinierea activităților specifice la standardele europene și combaterea oricărui tip de infracționalitate transfrontalieră.