Facilități în reglementarea regimului de ședere al cetățenilor străini și condiții mai prietenoase pentru potențialii investitori, în Republica Moldova

Parlamentul RM a votat o serie de modificări la unele acte normative care facilitează admisia aflării pe teritoriul Republicii Moldova și încurajează investițiile și dezvoltarea afacerilor pentru unele categorii de cetățeni străini.


Noile prevederi creează condiții mult mai prietenoase pentru potențialii investitori străini titulari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canada și din statele părți ale Acordului Schengen. 

Modificările la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova:
– reduc numărul de acte necesare pentru perfectarea dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova
– reduc de 2 ori perioada de procesare a cererilor de prelungire a dreptului de ședere
– extind termenul pentru care va fi emis dreptul de ședere al străinilor pe teritoriul Republicii Moldova
– creează cadrul juridic necesar pentru digitalizarea serviciilor prestate

Totodată, legea creează premise pentru lansarea serviciului E-filing pentru investitorii străini. Serviciul E-filing va permite depunerea electronică a solicitărilor de acordare și prelungire a dreptului de ședere persoanelor juridice cu investiții străine, înregistrate în Republica Moldova și persoanelor cu funcție de conducere, utilizând semnătura electronică. 


Toate serviciile prestate acestora vor putea fi achitate prin intermediul MPay

Facilitând admisia și documentarea aflării pe teritoriul Republica Moldova pentru unele categorii de cetățeni străini, sunt create premise favorabile pentru creșterea economică, valorificarea potențialului turistic și cultural al țării noastre.