Dezvoltarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pe domeniul afacerilor interne

În perioada 7-8 februarie curent, delegația Ministerului Afacerilor Interne, condusă de ministrul Ana Revenco, întreprinde o vizită de lucru în Regatul Țărilor de Jos.

La întrevederea oficială cu Vice-Președintele Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust), Boštjan Škrlec, oficialii au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, prin suportul pe care îl poate oferi Eurojust în operaționalizarea HUB-ului de Securitate. La fel, au fost abordate perspectivele de viitor legate de cooperarea între instituții, ca parte a recomandării experților UE pentru combaterea crimei organizate transfrontaliere, prin schimburi de date.

În cadrul vizitei la Institutul Național de Criminalistică, delegația MAI a fost familiarizată cu procesele și cele mai noi metode de cercetare. La fel, a fost discutată posibilitatea de realizare a schimbului de expertiză cu privire la furnizarea de instrumente și practici în domeniul criminalisticii, în special pe palierul analizei integrate a probelor digitale din mai multe surse.

Totodată, ministrul afacerilor interne a avut o întâlnire cu conducerea Poliției Militare Regale și Poliției Naționale a Regatului Țărilor de Jos. Oficialii au abordat subiecte privind intensificarea cooperării în domeniul traficului ilegal de arme, bani și persoane, supravegherea cu drone, managementul frontierelor. La fel, au discutat oportunitatea de oferire a asistenței în proiectarea proceselor pentru poliție și unitățile de sprijin, având în vedere că MAI își propune să dezvolte răspunsuri reactive și proactive la tulburările de ordine publică, identificarea și atenuarea amenințărilor hibride dar și a manifestărilor acestora.

În cadrul întrevederii cu conducerea Academiei de Poliție Ossendrecht, discuțiile au fost axate pe specializările specifice din cadrul academic. Astfel, delegația MAI s-a familiarizat cu programele de formare profesională de cel mai înalt nivel ce contribuie la dezvoltarea practicii polițienești.

Părțile au exprimat deschidere reciprocă pentru cooperare pe domenii de interes comun.