Delegația reprezentanților INL pentru regiunea Euro-asiatică în discuții cu MAI

Secretarul de Stat al MAI, Andrei Cecoltan, a avut o întrevedere reprezentanții Delegației INL pentru regiunea Euro-asiatică din Statele Unite ale Americii. 

În cadrul discuțiilor oficialii au analizat pe larg stadiul de cooperare în domeniul afacerilor interne, trecând în revistă asistența oferită de SUA, îndeplinirea Foii de parcurs în procesul de aderare la UE, cât și provocările actuale ce țin de combaterea amenințărilor hibride/dezinformării, traficului de substanțe interzise și gestionarea crizelor. 

Totodată, a fost analizată necesitatea dotării cu echipamente de comunicații TETRA, ce va face posibilă micșorarea timpului de reacție la incidente, având ca soluție sisteme moderne de comunicații. În acest sens, Secretarul de Stat al MAI a subliniat că activitățile comune și schimbul de bune practice între cele două state este esențial pentru dezvoltarea rețelelor de radiocomunicații sigure- TETRA.

Andrei Cecoltan a exprimat recunoștința pentru sprijinul ferm al SUA în modernizarea sistemului afacerilor interne și a subliniat importanța experienței și asistenței partenerilor americani în implementare reformelor democratice, orientate spre beneficiul populației. 

Alte subiecte de discuții s-au axat pe necesitatea diversificării instrumentelor în consolidarea managementului frontierei, securitatea și ordinea publică, răspunsul la situații excepționale, combaterea criminalității organizate, etc. 

În acest sens, delegația americană a dat asigurări de susținere în continuare a eforturilor Ministerului Afacerilor Interne prin proiecte de asistență care vin să sprijine modernizarea instituțională conform standardelor UE.