Cooperare #MAI consolidată cu sistemul afacerilor interne din Austria

În scopul intensificării cooperării în lupta împotriva amenințărilor la adresa securității și ordinii publice, Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, împreună cu Ministrul Afacerilor Interne al Austriei, Gerhard Karner, au semnat, la Chișinău, Acordul cu privire la implementarea Convenției privind Cooperarea Polițienească în Europa de Sud-Est.


,,Actualitatea Acordului reiese din multiplele amenințări cu caracter transnațional generate de elemente de crimă organizată, iar încheierea acestuia va contribui semnificativ la prevenirea, contracararea și lupta contra infracționalității internaționale, în beneficiul ambelor state” a declarat ministrul Efros.


În baza respectivului Acord, părțile vor spori cooperarea pe componenta de prevenire, depistare și investigare polițienească a infracțiunilor. Respectiv, sistemul afacerilor interne al Republicii Moldova înregistrează încă un un pas important în dezvoltarea colaborării poliţieneşti moldo-austriece la nivel operaţional, prin stabilirea unui cadru legal de cooperare care va facilita organizarea şi desfăşurarea activităţilor speciale de investigaţii comune, reieşind din tendinţele actuale de criminalitate care nu se limitează la frontierele unui singur stat.


În speță, Acordul este menit să creeze cadrul de reglementare necesar pentru punerea în aplicare a Convenției privind Cooperarea Polițienească în Europa de Sud-Est. Reamintim că această Convenție reprezintă unul dintre cele mai eficiente mecanisme de cooperare poliţienească ce apropie statele sud-est europene de structurile UE, prin consolidarea relaţiilor de bună vecinătate, ameliorând sistemul regional de luptă împotriva criminalităţii organizate în Europa de Sud-Est.