Consolidarea sistemului de securitate cu suportul partenerilor externi

Secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentantul diplomatic al Direcției Politici de Securitate din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Europene și Internaționale din Austria, dl. Philipp Agathonos, și cu dl. Helmut Leopold, șeful Centrului pentru Securitate și Securitate Digitală al Institutului Austriac de Tehnologie (AIT).

Discuțiile au vizat eforturile de gestionare a crizelor de diversă natură, într-o perioadă plină de amenințări hibride cu impact asupra ordinii și siguranței publice. Totodată, au fost identificate domeniile și activitățile în comune pentru asigurarea durabilității securității regionale și europene.

În cadrul ședinței, Vladislav Cojuhari a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Austria în parcursul european al Republicii Moldova. Oficialul a prezentat progresele realizate de Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Serviciului de Tehnologii Informaționale, în coordonarea și organizarea activităților destinate asigurării implementării politicilor de stat în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a ministerului. Au fost discutate măsurile luate în gestionarea registrelor și bazelor de date, schimbul de date între sistemele și resursele informaționale ale ministerului cu organizațiile internaționale, precum și implementarea măsurilor tehnice pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor informatice și de comunicații gestionate.

Ulterior, Vladislav Cojuhari a vorbit despre cea de-a 7-a ședință operațională a HUB-ului de Securitate al UE organizată de MAI în parteneriat cu EUPM Moldova, care s-a axat pe contracararea amenințărilor hibride și identificarea celor mai bune practici și modalități efective pentru a face față amenințărilor hibride, inclusiv bazat pe experiența Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul celei de-a 8-a reuniuni operaționale a HUB-ului de Securitate al UE, s-a discutat despre securitatea internă și managementul frontierelor în Republica Moldova, precum și despre tendințele și riscurile traficului de droguri în Europa, criminalitatea transnațională și creșterea cererii de droguri. Secretarul general adjunct a subliniat despre. 

Secretarul general adjunct al MAI a subliniat necesitatea implicării în egală măsură a tuturor actorilor cu atribuții de autorizare, inventariere, management, raportare, prevenire și control, pentru a dezvolta infrastructura critică națională și despre angajamentul plenar al Republicii Moldova la acest subiect.

,,Datorită cooperării strategice și operaționale, prin intensificarea schimburilor de date relevante atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, se formează un scut de securitate mai puternic pentru regiunea europeană” a menționat oficialul.

Cei prezenți au analizat un potențial schimb de experiență între angajații MAI și experții EUPM, care ar contribui la fortificarea capabilităților de acțiune comună, în contextul activității HUB-ul de securitate al Uniunii Europene în Republica Moldova.