Consiliul sectorial „Together 4 Home Affairs”: prezentarea priorităților partenerilor de dezvoltare

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au avut o primă întrevedere cu reprezentanți ai Consiliului sectorial ,,Together 4 Home Affairs”. Întrunirea de ordin tehnic a avut loc într-o perioadă plină de provocări, când asistența externă și consolidarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare rămăn o prioritate pentru MAI. Or, membrii Consiliului sectorial dețin un rol-cheie în dezvoltarea și sporirea capacităților subdiviziunilor MAI de a face față situațiilor critice în regim de urgență.

La eveniment au participat secretarul de stat al MAI, Andrei Cecoltan, ambasadori și parteneri de dezvoltare.

Membrii Consiliului au trecut în revistă prioritățile MAI pentru anul 2023, ancorate în Matricea de dezvoltare și acțiunile prioritare pentru capacitatea sistemului, preluate din cele 6 programe sectoriale din cadrul Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne (SDDAI) pentru anii 2022-2030, și anume:

• ordinea și securitatea publică;
• prevenirea și combaterea criminalității;
• managementul integrat al frontierei de stat;
• gestionarea fluxului de migrație, azil și integrarea străinilor;
• prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
• formare profesională, integritatea și digitalizarea.

În debutul discuțiilor, părțile au convenit să contribuie la implementarea proiectelor noi orientate spre beneficiul cetățenilor.

Experții au vorbit și despre asistența primită de la partenerii externi, pe parcursul anului 2022, și rolul acesteia în consolidarea capacităților instituționale ale subdiviziunilor MAI.

Totodată, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au comunicat despre rezultatele și obiectivele principale pe domeniile de competență, activitatea de politică externă, programele, proiectele strategice, activitatea HUB-ului de securitate, precum și pașii întreprinși pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Participanții la discuții au fost informați despre Planul de activitate și prioritățile MAI pentru anul 2023, în contextul situației naționale și regionale, menit să sporească reziliența sistemului afacerilor interne față de amenințările pentru securitate.

Ministerul Afacerilor Interne își propune spre îndeplinire obiectivele asumate, prin derularea misiunilor complexe în colaborare cu partenerii externi, pentru a face față provocărilor subsecvente războiului, acțiunilor subversive care au loc pe teritoriul Republicii Moldova și tentativelor de destabilizare a situației.

Participanții la discuții s-au arătat deschiși să continue dialogul constructiv pe domeniile afacerilor interne. Membrii Consiliului au discutat despre mecanismul propus pentru implementarea Matricei de dezvoltare, astfel încât acțiunile să fie realizate integral, calitativ și în termen.

Precizăm că Matricea de dezvoltare este un instrument strategic, care oferă MAI posibilitatea unei evaluări coerente a sarcinilor trasate, ajustând necesitățile instituționale la cadrul obiectivelor stabilite pe termen lung.