Consiliul sectorial „Together 4 Home Affairs” în domeniul asistenței externe: Adoptarea Matricei de dezvoltare pentru anii 2023-2025

Rolul asistenței externe în realizarea priorităților de dezvoltare ale MAI este unul semnificativ, contribuind la consolidarea infrastructurii, dotarea tehnică a locurilor de muncă, sporirea accesului la informație prin intermediul dezvoltării arhitecturii IT și sporirea profesionalismului angajaților ministerului.

Pentru a dezvolta și spori capacitățile subdiviziunilor, dar și pentru ca angajații să fie cît mai adaptabili și rezistenți noilor provocări, Ministerul Afacerilor Interne a instituit Consiliul sectorial „Together 4 Home Affairs” în domeniul asistenței externe. Consiliul va identifica și consolida noi parteneriate de cooperare cu comunitatea donatorilor, având în vedere obiectivul major al MAI privind fortificarea domeniului afacerilor interne, în procesul de aderare și aliniere la legislația UE.

Astfel, membrii Consiliului au discutat asupra Matricei de dezvoltare pentru anii 2023-2025, ce prevede necesitățile și acțiunile prioritare pentru capacitarea sistemului, preluate din cele 6 programe sectoriale din cadrul Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne (SDDAI) pentru anii 2022-2030, și anume:

• ordine și securitate publică;
• prevenire și combatere a criminalității;
• management integrat al frontierei de stat;
• gestionare a fluxului de migrație, azil și integrare a străinilor;
• prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;
• formare profesională, integritate și digitalizare.

La fel, în cadrul reuniunii, membrii Consiliului au discutat mecanismul propus pentru implementarea Matricei, astfel încât acțiunile să fie realizate integral, calitativ și în termen.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne își propune spre îndeplinire obiectivele asumate, derulând misiuni complexe, precum și având colaborări eficiente și profesioniste cu partenerii externi.