Consiliere națională și internațională pentru sistemul afacerilor interne

Alinierea promptă și eficientă la acquis-ul comunitar și la standardele UE de Securitate este un obiectiv clar setat de către Ministerul Afacerilor Interne. În acest sens, a fost convocată o reuniune de format extins la care au participat Ministrul afacerilor interne, Adrian Efros și consilierii de nivel internațional, precum și cei naționali. 


În debutul discuțiilor, ministrul Efros a apreciat contribuția experților în „conturarea și îmbunătățirea politicilor de securitate, precum și racordarea acestora la standardele internaționale”.  Au fost trecute în revistă activităţile care generează cele mai pronunțate trenduri de dezvoltare în cadrul sistemului afacerilor interne, printre care: gestionarea relațiile cu donatorii și, respectiv, mobilizarea sprijinului financiar, implementarea proiectelor de asistență, revizuirea documentelor de politică și furnizarea de recomandări strategice, consultanță în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, etc. 


Ca urmare a discuțiilor, au fost trasate câteva obiective propuse pentru realizare pe termen scurt și mediu de către MAI în parteneriat cu echipa consilierilor internaționali.