Conducerea MAI a participat la Conferința ,,Navigarea în amenințările hibride și recrutarea excelenței în poliție”

Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, a participat la Conferința organizată cu prilejul Zilei Poliției Naționale, cu genericul ,,Navigarea în amenințările hibride și recrutarea excelenței în poliție”. 

Subiectele principale au vizat gestionarea amenințărilor hibride de către reprezentanții poliției pe continentul european. În acest sens, experții au evaluat acțiunile întreprinse în contracararea amenințărilor hibride, inclusiv prin intensificarea schimbului de informații și de produse analitice.

La finalul Conferinței, Ministrul Afacerilor Interne a prezentat celor prezenți trei concluzii operaționale prioritare în viitor:


·    Abordarea integrată pentru combaterea amenințărilor hibride
,, În fața amenințărilor hibride care evoluează rapid, este imperios necesară o abordare integrată. Trebuie să consolidăm colaborarea între agenții prin îmbunătățirea schimbului de informații, prin implicarea în exerciții de pregătire comune și prin coordonarea răspunsurilor”. 


·    Poliția centrată pe comunitate pentru încredere și reziliență
,, Prin promovarea încrederii și crearea unei baze reziliente împotriva amenințărilor hibride, poliția centrată pe comunitate devine o piatră de temelie a strategiei noastre”, a subliniat Ministrul.


·    Recrutare diversificată pentru capacități sporite
,,Trebuie să dezvoltăm strategii de recrutare incluzive pentru a atrage o gamă diversă de candidați, îmbogățind capacitățile generale ale agențiilor noastre de aplicare a legii”.
Menționăm, Conferința a reunit experți din Republica Moldova, Germania, Suedia, Letonia, Estonia, ș.a.