Conducerea MAI a avut o întrevedere cu reprezentanții UN Women Moldova

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut o întrevedere cu reprezentanta Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor din Moldova (UN Women Moldova), Dominika Stojanoska.

Discuțiile au vizat intensificarea cooperării bilaterale dintre instituții în vederea atingerii obiectivelor comune și realizarea acțiunilor prevăzute în Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027.

În context, Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, a apreciat suportul UN Women Moldova de consolidare a capacităților sistemului afacerilor interne, care apropie țara noastră de standardele europene și globale în servicii de securitate.

Un alt subiect de discuție a fost eradicarea violenței bazate în bază gen din țara noastră și sprijinirea MAI în inițiativa de consolidare a capacităților instituționale. În acest sens, fiind menționat rolul substanțial al Centrului de Justiție Familială al Poliției în acordarea ajutorului necesar victimelor  violenței în familie și violenței sexuale.

Precizăm că, MAI și UN Women vor colabora pe parcursul următorilor cinci ani prin desfășurarea instruirilor pentru angajații MAI, prin activități de educație de la egal la egal, ateliere de lucru, cursuri de e-learning, schimb de bune practici cu țările din UE, dar nu numai. 

Amintim că, în martie 2023, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027 și a Programului de promovare și asigurare a egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

 Menirea principală a Programului este să creeze o serie de oportunități de reprezentare calitativă a femeilor în sectorul de securitate şi apărare pe plan intern și extern, inclusiv în procesul de negociere a conflictelor, în vederea asigurării securității întregii societăți – atât pentru femei, cât și pentru bărbați.