Comisia MAI de Integrare în Uniunea Europeană

Comisia MAI pentru integrare europeană – reprezintă angajamentul MAI privind implementarea condițiilor UE pentru corespundere la acquis-ul comunitar.