Centrul de Guvernare a Sectorului de Securitate de la Geneva (DCAF) ajută la îmbunătățirea capabilităților privind Acquis-ul comunitar

Mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției au participat, timp de două zile, la Conferința ,,Planificarea și managementul strategic în MAI al RM în contextul integrării la UE”. 


Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea guvernanței sectorului de securitate în Republica Moldova” (2023 – 2025), finanțată de Suedia și implementată de Centrul de Guvernare a Sectorului de Securitate de la Geneva (DCAF). 


Timp de două zile, cei prezenți au avut oportunitatea să facă schimb de experiență cu reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii europene, din Belgrad, Serbia, Ljubljana, și Slovenia, și să discute despre managementul strategic, rezultatele și provocările cu care se confruntă în prezent. 


În acest context, experții au prezentat reprezentanților MAI diverse exemple și abordări pentru fortificarea și construirea capacităților de planificare strategică și management. 


Tot în cadrul Conferinței, angajații MAI au beneficiat de o serie de recomandări specifice privind cadrele normative și alte aspecte ce țin de acest subiect. Astfel încât, spre final, părțile au definit împreună un plan de acțiune orientat spre rezultate în conformitate cu necesitățile instituției. 


,,Doar o strategie bine implementată poate atinge rezultate scontate. Echipa Ministerului Afacerilor Interne are profesioniști, care nu doar vor și pot primi informații și cunoștințe, dar sunt cei care pot să vă împărtășească experiențele acumulate, în special în ultimele 15 luni, deoarece sunt și au fost implicați în gestionarea multiplelor crize”, a declarat Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin 


,,Partea suedeză este foarte bucuroasă să dezvolte capacitățile strategice de comunicare. Sperăm ca, prin cooperare, Dvs. să învățați din lecțiile însușite de Uniunea Europeană”, a menționat șefa Secției Cooperare pentru Dezvoltare a Ambasadei Suediei în Chișinău, Karin Borovic.


Printre cele prezentate în prima zi se numără: structura de lucru a Consiliului Justiției și Afaceri Interne, organismele de pregătire ale Consiliului JAI în domeniul afacerilor interne și importanța cooperării dintre justiție și afaceri interne în cadrul unor organisme pregătitoare, necesitatea de a implica în procesul de management statele europene și  importanța dialogului permanent cu statele membre. 


În a doua zi a Conferinței, accentul a fost pus pe situația curentă, planificarea strategică la nivelul MAI în contextul integrării europene, provocările și necesitățile actuale. 


Au fost prezentate concluziile din partea experților pe următoarele subiecte: 


·    Sporirea capacitaților MAI în domeniul afacerilor europene; 
·    Dezvoltarea abilitaților de negociere și reprezentare externă; 
·    Pregătirea angajaților MAI pentru screening-ul din partea UE;  
·    Dezvoltarea abilitaților de planificare a procesului de aderare și raportare către UE; 
·    Coordonarea asistenței financiare UE, în procesul de aderare;
·    Consolidarea capacitaților de absorbție și gestionarea fondurilor UE; 
·    Etc.


Menționăm, Conferința contribuie la cel de-al doilea pilon al proiectului, axat pe consolidarea capacităților strategice și operaționale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratului General de Poliție (IGP) pentru a implementa procese de modernizare și a construi integritatea în conformitate cu practicile și normele Uniunii Europene.