Biroul Migrație și Azil al MAI va fi reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație. Acesta presupune modificarea denumirii Biroului Migrație și Azil în Inspectoratul General pentru Migrație și instituirea unor unități structurale necesare pentru realizarea eficientă a atribuţiilor structurii.

Reorganizarea Biroului Migrație și Azil va contribui la consolidarea capacităților pentru legalizarea și documentarea persoanelor strămutate din Ucraina, sporirea capacității pentru a răspunde eficient provocărilor și amenințărilor, precum și de a ține sub control situația migrațională, operaționalizarea promptă a monitorizării șederii străinilor pe teritoriul țării, soluționarea în termen (15 zile calendaristice) a dosarelor solicitanților dreptului de ședere în Republica Moldova.

În același timp, modificările vor spori accesul la serviciile de informare, consultare și documentare a străinilor și solicitanților pe întreg teritoriul țării prin intermediul oficiilor teritoriale Nord, Centru și Sud, precum și vor contribui la posibilitatea oferirii calitative a serviciilor solicitate de investitori, de reprezentanții mediului de afaceri, privind documentarea străinilor ce sosesc în scop de muncă, inclusiv de cetățenii din statele membre UE.

Astfel, va fi realizată suplinirea statului de personal cu 50 unități pentru implementarea eficientă a competențelor funcționale și atribuțiilor stabilite, pentru organizarea și prestarea serviciilor de calitate, dezvoltarea cooperării și consolidarea capacităților instituționale în prevenirea, monitorizarea și combaterea șederii ilegale a străinilor. La fel, vor fi desconcentrate atribuțiile la nivel teritorial, pentru a fi mai aproape de cetățean și de beneficiarul solicitant.